Sökning: "Johanna Ljung"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johanna Ljung.

 1. 1. Nudging för välgörenhet - Kan nudging påverka beteendet vid pantstationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isabelle Avenius; Johanna Ljung; [2019-07-11]
  Nyckelord :Nudge; Information; Pant; Välgörenhet; Beteendeekonomi; Altruism; Recycling; Charity; Behavioral Economics;

  Sammanfattning : Within neoclassical theory and behavioral economics, different views are presented on people's egoism and altruism. In this study, we want to investigate how nudge and information affect people's behavior at reverse vending machines, namely whether the use of nudge or information affects that individuals donate their deposit sum to charity. LÄS MER

 2. 2. "Litteratur ger oss bilder att tänka med" : En litteraturstudie om boksamtalets påverkan på läsutvecklingen och inställning till läsning av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Johansson; Emma Ljung; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; barnlitteratur; läsutveckling; lärare; elev;

  Sammanfattning : I litteraturstudien behandlas ämnesområdet boksamtal. Våra tidigare erfarenheter har visat på att boksamtal oftast saknas i samband med högläsning och läsning av barnlitteratur i årskurs F–3. LÄS MER

 3. 3. Protecting Women to Protect the World? : A critical examination of the `Women and Peace´ thesis through process tracing in the case of Kenya

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Ljung; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite the number of decades dedicated to research the causes of conflict, an answer has yet to be found. The theoretical discussions to date have in large been blind to the implications of gender. LÄS MER

 4. 4. Språket är nyckeln till integration. -En studie om utlandsfödda kvinnors integration in i det svenska samhället med fokus på språkets betydelse.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Teresia Ljung; Johanna Stripple; [2019]
  Nyckelord :Integration; language; women; Sweden; gender; ethnicity; identity;

  Sammanfattning : Parts of the Swedish population are migrants from other countries and cultures due to Sweden's liberal integration system. This study aims to depict the experience of the integration process with a focus on the role of the Swedish language. This is done through qualitative interviews with six women who all arrived to Sweden as adults. LÄS MER

 5. 5. Studie av vegetationen kring cykelstråket mellan Lomma och Habo Ljung : de viktigaste aspekterna för en trygg och inspirerande upplevelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Löwenhielm; Kristina Posteby; [2018]
  Nyckelord :trygghet; utemiljö; cykelstråk; vegetation;

  Sammanfattning : Trygghet i grön utemiljö är ett ämne som är aktuellt både i samhällsdebatt och i vetenskapliga sammanhang. En trygghetsupplevelse har olika perspektiv och är individuell från person till person. En person som känner sig hemma i en miljö kan känna sig otrygg i en annan. LÄS MER