Sökning: "women’s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden women’s rights.

 1. 1. Den läsande kvinnan i tre romaner : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Strand; [2022]
  Nyckelord :läsning; kvinnor; ideologier; läsares villkor; kritisk diskursanalys; CDA;

  Sammanfattning : Previous ideologies about the reading woman resulted in circumscriptions of women's rights to education and free access to literature. Today women in the western world are considered to have unlimited access to education and literature. LÄS MER

 2. 2. Sex och samlevnad : En kvalitativ studie kring hur kulturell bakgrund kan påverka kvinnors synsätt och samtal kring ämnet sex

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Jonsson; Shirin Tousi; [2022]
  Nyckelord :Sex och samlevnad;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis intends to gain understanding ​​about how young women in Sweden with different cultural backgrounds view sex and where, when and how they speak about sex. The empirical data is based on women's personal opinions and stories about their relationship to sex and coexistence. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors möte med kvinnor utsatta för våld i nära relation. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Jessica Sandberg; Rebecca Persson; [2022]
  Nyckelord :experience; intimate partner violence; nurses; screening; erfarenhet; screening; sjuksköterskor; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem och en diskriminering mot kvinnors mänskliga rättigheter. Av kvinnor mellan 15–49 år som varit i en relation har 27 procent blivit utsatta för våld i nära relation. Vanligtvis är det sjuksköterskor som träffar dessa kvinnor först när de söker sig till vården. LÄS MER

 4. 4. Toppjurist, odjur, läkarstudent eller ansvarslös : En kritisk diskursanalys om konstruerandet av kvinnliga våldtäktsoffer och manliga våldtäktsförövare i Aftonbladet, innan och efter MeToo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Louise Aldrin; Amanda Liljekvist; [2022]
  Nyckelord :Rape; rape victim; perpetrator; #MeToo; critical discourse analysis; qualitative analysis; Våldtäkt; våldtäktsoffer; förövare; #MeToo; kritisk diskursanalys; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The MeToo movement has played a huge role in the society and the issue around gender equality around the world. 2017 the movement spread in USA due to women in the movie- and entertainment business speaking up about sexual harassements made by the Hollywood producer Harvey Weinstein. LÄS MER

 5. 5. Könsstympade kvinnors upplevelse av mötet med sjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Mohamed; Fatma Othman; [2022]
  Nyckelord :Circumcision; Experience; Female genital mutilation; Healthcare personnel.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Kvinnlig könsstympning; Omskärelse; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en hälso- och människorättsfråga som sträcker sig till västländer. Det uppskattas att det bor omkring 125 miljoner kvinnor med kvinnlig könsstympning över hela världen. Ungefär 38 000 könsstympade kvinnor lever i Sverige, varav 7000 är flickor som är underåriga. LÄS MER