Sökning: "women’s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden women’s rights.

 1. 1. Barnen i våldets skugga : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter med barn på skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexsandra Hiller; Evelina Larsen; [2023]
  Nyckelord :Children in women s shelters; children s rights; professionals; safe houses for women; violence; Barn på skyddat boende; barnets rättigheter; kvinnojour; professionella; våld.;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate how professionals in women’s shelters work to maintain the child's needs and rights. The study also concerns how children exposed to violence are affected by previous experiences of violence in their home environment and how their relationships are affected by staying at the shelter. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid inducerad abort : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Carolina Halldén; Ylva Nyrén; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; treatment; experiences; Inducerad abort; bemötande; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inducerad abort är ett vanligt ingrepp och en beståndsdel i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR], vilket relaterar till mänskliga rättigheter. Rätten till trygg, säker och respektfull abort är en viktig fråga för jämställdhet och kvinnohälsa. LÄS MER

 3. 3. Biden vs Trump- Rätten till abort : En jämförande kvalitativ kritisk diskursanalys om hur Biden och Trump behandlar abortfrågan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linnea Rosendal; [2023]
  Nyckelord :Trump; Biden; Republikanerna; Demokraterna; abort; Roe V Wade; feminism; konservatism; liberalism; WPR;

  Sammanfattning : For the last few years, the question of legal abortion has been a big topic in USpolitics. With the two major US parties, Democrats and Republicans, havingdifferent opinions about the subject, and with a new abortion law introduced inJune of 2022. LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatta kvinnors erfarenhet av vårdpersonalens bemötande inom hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Boman; Adriana Lucia Siljendal; [2023]
  Nyckelord :Gender-based violence; patient experience; public health problem; Folkhälsoproblem; könsbaserat våld; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction Violence against women is one of the major social problems of our time and a violation of women's human rights. Globally, it is estimated that one out of three women are exposed to some type of violence. LÄS MER

 5. 5. Gender-based violence against women with intellectual disabilities, the case of Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Caroline Bergkvist; [2023]
  Nyckelord :Tanzania; Women with intellectual disabilities; violence; sexual violence; gender-based violence; Capability approach; Human rights-based approach;

  Sammanfattning : One of the most prevalent human rights violations in the world is Violence Against Women and Girls. It is estimated that 1 in 3 women, which is equal to 736 million women, have been experiencing sexual and/or physical violence in her lifetime since the age of 15. LÄS MER