Sökning: "Johanna Ramberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Ramberg.

 1. 1. Kroppsbehandlingar : Är konsumenten rättslös vid en felaktigt utförd kroppbehandling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Ramberg; Johanna Persson; [2019]
  Nyckelord :Kroppsbehandlingar; skönhetsbehandlingar; konsument; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Kroppsbehandlingar vilka utförs i syfte att förändra utseendet är i dagsläget inte reglerat i någon konsumentlagstiftning. Tvisterna prövas vanligtvis hos Allmänna reklamationsnämnden, som då tillämpar konsumenttjänstlagen analogt i den mån det är möjligt. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med flerspråkiga barn : En observationsstudie i första klass

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johanna Ramberg; Carin Bergquist; [2013]
  Nyckelord :flerspråkig; tvåspråkig; lågstadium; pedagog; lärare;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2008) har ungefär en femtedel av eleverna i svenska grundskolor inte svenska som förstaspråk. Flerspråkiga barn eller barn med små eller inga svenskkunskaper är därför ingen undantagsföreteelse i dag utan tvärtom något som allt fler lärare i allt större utsträckning kan förväntas komma i kontakt med. LÄS MER

 3. 3. Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank, Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Bäcklund; Jasmina Bisanovic; Johanna Bergström; [2009]
  Nyckelord :Finanskrisen; intern styrning; strategi; osäker omvärld; begränsande faktor; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank Karlskrona. Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Johanna Bergström, Jasmina Bisanovic, Fredrik Bäcklund. LÄS MER