Sökning: "Julia Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Julia Lundström.

 1. 1. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Lundström; Ann Ljunggren; [2020-01-15]
  Nyckelord :våld i nära relationer; dubbel utsatthet; intellektuell funktionsnedsättning; tillgänglighet; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Deltagande i eller samröre med terroristorganisation - : Förenligt med den svenska föreningsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Lundström; [2019]
  Nyckelord :Föreningsfrihet; terrorism;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till en början behandlat en svensk grundlagsskyddad fri- och rättighet, närmare bestämt föreningsfriheten. Det är en rättighet som har en stark förankring, i såväl internationell som nationell rätt. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och personligt varumärke : En kvalitativ studie om hur ledarens personliga varumärke påverkar organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Lundström; Jennie Vestberg; [2019]
  Nyckelord :Personligt varumärke; ledarskap; organisation; varumärke;

  Sammanfattning : A brand today is applicable not only to products and services but also to people. Every personhas a personal brand that can be strengthened and developed. A personal brand is about howother people perceive a person. LÄS MER

 4. 4. Ickepsykologiska egenskaper och tillväxt : Går det att finna ett samband mellan ickepsykologiska egenskaper och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Entreprenörskap och innovationsteknik; Högskolan Dalarna/Entreprenörskap och innovationsteknik

  Författare :Björn Granholm; Julia Lundström; [2017]
  Nyckelord :Entreprenörskap; tillväxt; ickepsykologiska egenskaper;

  Sammanfattning : Företagens tillväxt är en del i att välfärden i vårt samhälle kan öka och att framtagande av nya produkter och tjänster är möjligt, men för att ett företag ska startas krävs det att en individ tror att exploateringen av en möjlighet ska kunna ge ett ekonomiskt värde. Detta förväntade värde påverkas bland annat av individens ickepsykologiska egenskaper. LÄS MER

 5. 5. ”Ingen av oss behöver stå utanför och se på” : Den socialdemokratiska kvinnorörelsens argumentation för kvinnlig rösträtt i tidningen Morgonbris, 1909-1914

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Julia Lundström; [2016]
  Nyckelord :Morgonbris; kvinnlig rösträtt; rösträttsrörelsen; agitation; den socialdemokratiska kvinnorörelsen och Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt.;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsen är skriven vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka argument den socialdemokratiska kvinnorörelsen använde sig av i sin agitation för den kvinnliga rösträtten i Morgonbris: tidning för den socialdemokratiska kvinnorörelsen mellan åren 1909-1914, hur denna argumentation förändrades under undersökningsperioden samt hur dessa socialdemokratiska kvinnors inställning till den borgerliga kvinnans rösträttsförening LKPR såg ut gällande den kvinnliga rösträtten. LÄS MER