Sökning: "Kåseberga"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kåseberga.

 1. 1. A Space in a hill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christoffer Grimshorn; [2018]
  Nyckelord :Natur; Bejakande; Rum i natur; Österlen; Kåseberga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The focal point of this project is the interaction between the human individual and nature. It all started with a wish to study the role of architecture outside of urban contexts and bigger systems of urban strategy, segregation and densification. LÄS MER

 2. 2. Glacifluviala avlagrings- och erosionsformer i sydöstra Skåne : en sedimentologisk och geomorfologisk undersökning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kerstin Florén; Mona Ohlsson; [2006]
  Nyckelord :glacialmorfologi; geografi; naturgeografi; Skåne; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Weichselisens avsmältningsskede i Skåne var mycket komplicerat, vilket har föranlett en stundtals svårtolkad glacialmorfologi. I de norra och centrala delarna av Skåne retirerade isen mot norr och nordost, samtidigt som södra Skåne och Danmark berördes av lobformade isframstötar från en baltisk isström från söder- och sydost. LÄS MER