Sökning: "Kinematic Modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Kinematic Modeling.

 1. 1. Musculoskeletal Modeling of Ballet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Bharath Hungenahalli Shivanna; [2020]
  Nyckelord :Musculoskeletal; Modeling; Ballet; AnyBody Modeling System; Muscle Activations; Topple angle; Joint Reaction Forces; Kinematic Modeling; Motion Capture; Qualisys Marker Protocol; Human Body Model; Parameter Identification; Force plates; Arabesque; Pirouette; Center of Pressure; Center of Mass; Multi Body Dynamics; Scaling Human Body Model; Extra Drivers; Inverse dynamics.;

  Sammanfattning : This thesis work comprises the working and simulation procedures being involved in simulating motion capture data in AnyBody Modeling System. The motion capture data used in this thesis are ballet movements from dancers of Östgöta ballet and dance academy. LÄS MER

 2. 2. Modeling and Lateral Control of Tractor-Trailer Vehicles during Aggresive Maneuvers

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Carl Hynén Ulfsjöö; Theodor Westny; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decades, the development of self-driving vehicles has rapidly increased. Improvements in algorithms, as well as sensor and computing hardware have led to self-driving technologies becoming a reality. It is a technology with the potential to radically change how society interacts with transportation. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av höjdosäkerhet i digital terrängmodell framtagen med fotografier infångade med DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Maya Bååth; Frida Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Fotogrammetri; Digital höjdmodell; UAS; NRTK-UAS; Mätosäkerhet; Punktmoln;

  Sammanfattning : Att använda obemannade flygfarkoster, även kallat UAS (unmanned aerial systems), i karterings- och modelleringssyften har blivit en välanvänd metod de senaste åren. Mycket på grund av den tekniska utvecklingen som till stor del automatiserat processen med att framställa höjdmodeller och ortofoton. LÄS MER

 4. 4. Sensor fusion and fault diagnosticsin non-linear dynamical systems.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Albin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fault detection and isolation; FDI; sensor fusion; nonlinear; four wheel drive; vehicle; kinematics; kalman filter; KF; EKF; parity relations;

  Sammanfattning : Sensors are highly essential components in most modern control systems and are used in increasingly complex ways to improve system precision and reliability. Since they are generally susceptible to faults it is common to perform on-line fault diagnostics on sensor data to verify nominal behavior. LÄS MER

 5. 5. Modelling and emulation of industrial electric, pneumatic and hydraulic system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Joanes Lorente Zamora; Gorka Sorarrain Aguirrezabala; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the University of Skövde (HiS) is carrying an advance research in Virtual Commissioning and Emulation. The main goal of the research is to test and verify the control logic of an industrial system virtually before implementing it in the real industry. LÄS MER