Sökning: "Kvantitativ statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Kvantitativ statsvetenskap.

 1. 1. Sverigedemokraternas ökade inflytande i kommunvalen 2010, 2014 & 2018 : En kvantitativ studie av hur kommunpolitiken utmanas av interna och externa faktorer i relation till politiskt väljarbeteende och Sverigedemokraternas lokala valframgångar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrika Brambeck; [2019]
  Nyckelord :Sweden Democrats; radical right parties; supply and demand; Sverigedemokraterna; radikala högerpopulistiska partier; utbud och efterfrågan.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate the internal and external supply in relation to citizens’ demand for radical populist parties. To explore how the Sweden Democrats between 2010 and 2018 has developed its party organisation and how this has changed over time. LÄS MER

 2. 2. Styrning i ett förvaltningspolitiskt skiftande landskap, åt vilket håll är vi på väg? : En studie av regeringens styrning av Polisen 2012-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningspolitik; förvaltningsstyrning; New Public Management; Mål- och resultatstyrning; Governance; Regleringsbrev; Polisen; Polismyndigheten; Tillitsbaserade styrformer;

  Sammanfattning : Regeringens styrning av sin förvaltning är en fråga som över tid varit i fokus för den förvaltningspolitiska forskningen. Uppsatsen har för avsikt att närmare undersöka en eventuell variation i regeringens styrning av Polisen under 2012-2018 genom att studera politiska dokument; förordning med instruktion, regleringsbrev och tillkommande regeringsbeslut. LÄS MER

 3. 3. Nya Moderaterna - nya väljare : En kvantitativ teoriprövande fallstudie av långtgående dealignment i Sverige med fokus på Moderaterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adrian Ekström; [2018]
  Nyckelord :dealignment; realignment; funnel of causality; dealignment; orsakstratten; realignment; väljarrörlighet; Moderaterna; teoriprövande; fallstudie; demokrati;

  Sammanfattning : The Swedish Moderate Party had for a long time varied widely in election results. This essay emerges that the theory of dealignment and realignment explains the variation. Dealignment meaning that contemporary voters in western democracies don’t establish relations with political parties in a wide form as traditional. LÄS MER

 4. 4. Trump, polarisering och mediekonsumtion : En kvantitativ studie av amerikanska mediers påverkan på den politiska polariseringen i samband med presidentvalen 2012 och 2016.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Anders Ranstad; [2018]
  Nyckelord :Trump; polarisering; mediekonsumtion; USA; presidentval; 2012; 2016;

  Sammanfattning : This study examines the role of traditional media-outlets when Donald Trump was elected the 45th president of the United States in 2016. The study is a quantitative study, comparing the 2012 and 2016 presidential elections, where the correlation between voter’s media consumption and their perceived polarization are examined. LÄS MER

 5. 5. På knä mellan raderna  : En kvantitativ innehållsanalys av hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar tiggeri

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amira Fredriksson; Roila Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; begging; content analysis; media; moderate; socialism; Svenska Dagbladet; welfare state; Aftonbladet; innehållsanalys; media; moderat; socialism; Svenska Dagbladet; tiggeri; välfärdsstat;

  Sammanfattning : In our study, Kneeling between the lines. A quantitative content analysis of how Swedish press portrays begging, we aim to investigate how Aftonbladet and Svenska Dagbladet, two Swedish national newspapers, with different ideological orientations, portray begging during the last year. LÄS MER