Sökning: "Kvantitativ statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Kvantitativ statsvetenskap.

 1. 1. Människors partival utifrån sitt ekonomiska intresse : En kvantitativ undersökning om människor röstar rationellt utifrån klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tor Bark; [2020]
  Nyckelord :Rational Choice; Ekonomiskt intresse; Partival;

  Sammanfattning :   The different factors behind why people vote as they do have been researched for a very long time. Ever since Anthony Downs revolutionary book An economic theory for democracy from 1957. Researchers have found different methods and models to explain voting behavior. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig undervisning i ett urbaniserat Sverige : En kvantitativ undersökning av hur den svenska skolans likvärdighet påverkas av urbaniseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :Urbanisering; likvärdighet; grundskola; glesbygd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka urbaniseringens konsekvenser för likvärdigheten i skolan i svenska kommuner. En kvantitativ undersökning har genomförts där variablerna urbaniseringsgrad, andel elever som når kunskapskraven i årskurs 9, kostnad per elev samt andel behöriga lärare har använts i en korrelationsanalys. LÄS MER

 3. 3. Misstro, diskriminering och tesen om social framgång : En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Katarina Rouane; [2020]
  Nyckelord :diskriminering; generell tillit; social tillit; socialt kapital; demokrati.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. LÄS MER

 4. 4. Offentligt anställda, sociala medier och yttrandefrihet : Hur ser svensk förvaltning på fri och öppen åsiktsbildning över internet för de anställda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Michael Winberg; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; yttrandefrihet; digital auktoritärism; svensk förvaltning;

  Sammanfattning : Tillgången till internet har under det senaste årtiondet gått från att vara ett tecken på individens välstånd till ett mätvärde för en nations tekniska utveckling. Likväl har tillgången till ett ”öppet internet”, det vill säga ett nät som ej övervakas och begränsas av staten för att förtrycka åsikter, blivit ett mätvärde för hur fritt ett samhälle anses vara. LÄS MER

 5. 5. EU-medlemskapets påverkan på nationell politik : En kvantitativ innehållsanalys på Miljöpartiets miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Louise Ahlström; [2020]
  Nyckelord :election manifest; The Swedish Greens; environmental politics; valmanifest; Miljöpartiet; miljöpolitik;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to explore if the European Union membership has changed the Swedish Green Party’s use of parlance, ideology and political content. To explore this, a quantitative content analysis has been done on election manifestos during a 30-year period on national parliamentary manifestos as well as European Parliament manifestos. LÄS MER