Sökning: "Level of crime"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Level of crime.

 1. 1. Trygghet i Tynnered: En kvalitativ studie om den upplevda tryggheten i Tynnered och inställning till säkerhetsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-09]
  Nyckelord :Safety; Security; Surveillance;

  Sammanfattning : “Trygghet i Tynnered” (Safety in Tynnered) is a qualitative study researching the how residents and professionals interprets the concepts of safety and security as well as their attitudes towards implemented, planned and suggested security measures. The research is conducted as a bachelor thesis for Global Studies at Gothenburg University. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 3. 3. Brexit: A step back in Britain’s fight against human trafficking? : A comparative content analysis of the Modern Slavery Act 2015 and the EU Directive 2011/36

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Swartling; [2021]
  Nyckelord :Brexit; National Referral Mechanism; Modern Slavery Act 2015; Human Trafficking; Migration; Prostitution; Feminist jurisprudence; Dominance theory; Mackinnon; Liberal feminism; Equal treatment theory; Nussbaum; EU Directive 2011 36;

  Sammanfattning : Human trafficking has become an international issue of significant importance; it is the largest and most profitable organised crime after drugs and arms trafficking. Particular concern has recently been raised due to the Brexit potential ramifications on Human trafficking. LÄS MER

 4. 4. A script analysis of organized crime in the Swedish construction industry

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Lars Flysjö; [2021]
  Nyckelord :construction industry; crime script analysis; financial crime; organized crime; situational crime prevention;

  Sammanfattning : Background: Organized crime and the construction industry in relation to prevention and theoretical perspectives are understudied areas.  Aims and method: This study aims to contribute to the knowledge of organized and financial crime in the Swedish construction industry and map the blind spots for control mechanisms and crime prevention. LÄS MER

 5. 5. Platser som attraherar cannabislangning i stadsmiljön: En observationsstudie i stadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jeanette Bakhaya; Farah Kassem; [2021]
  Nyckelord :Crime Pattern Theory; Social Disorganization Theory; fysiska stadsmiljön; trygghet; säkerhet; cannabisöverlåtelse; cannabislangning; cannabisförsäljning; langning; CPTED; rutinaktivitetsteori;

  Sammanfattning : Till följd av att cannabisförsäljningen tillfört konflikter och varit en grundläggande orsak till ökat antal dödsskjutningar i Sverige de senaste åren, råder det därmed ingen tvekan om att det krävs satsningar för att minska cannabisförsäljningen och dess skadliga konsekvenser. Dessutom handlar en del av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 om att främja den sociala hållbarheten genom att bland annat öka tryggheten och säkerheten i den byggda stadsmiljön. LÄS MER