Sökning: "Likgiltighetsuppsåt"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Likgiltighetsuppsåt.

 1. 1. Skuldbedömningen vid det nya våldtäktsbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pia Paul; [2019]
  Nyckelord :Skuldbedömning; likgiltighetsuppsåt; grov oaktsamhet; oaktsam våldtäkt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt" : En kvalitativ rättsfallsanalys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i våldtäktsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Sars; [2018]
  Nyckelord :uppsåt; likgiltighet; straffrätt; våldtäkt; sexualbrott; samtycke; oaktsamhet; likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : I och med den föreslagna sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet har brottet våldtäkt och dess utformning återigen blivit föremål för livlig politisk diskussion. Opinionen för den föreslagna regleringen formades i stort efter ett antal uppmärksammade våldtäktsmål i början av 2010-talet. LÄS MER

 3. 3. Den uppfattade sannolikhetens betydelse vid bedömningen av likgiltighetsuppsåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Grinbaum; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Graden av uppsåt - vilken inverkan har det på straffmätningen? - Om klandervärdhet och dess utfall i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; uppsåt; straffmätning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt krävs att gärningsmannen kan tillskrivas någon form av skuld för den begångna gärningen för att denne ska kunna dömas för brott, och för många brott krävs det även att det föreligger uppsåt. Uppsåt som skuldform klassificeras i tre grader, där varje grad definieras utifrån de avsikter gärningsmannen hade med sitt handlande eller de insikter han hade om följden av handlingen. LÄS MER

 5. 5. Likgiltighetsuppsåtet - en kritisk granskning av begreppets aktuella innebörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; likgiltighetsuppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of guilt in Swedish law constitutes carelessness (culpa) and intent (dolus). These legal concepts express different ranks of guilt such that the separation of deeds of negligence and intent is of major importance. The present thesis will investigate the lower bound of the concept of intent, in relation to carelessness. LÄS MER