Sökning: "Linda Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Linda Pettersson.

 1. 1. Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd : - Förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behöv av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; barn med särskilda rättigheter; förskola; förskollärare; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De forskningsfrågor som ställdes var: vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten och vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Avgörande faktorer och samband för framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar : Kvantitativ studie på NASDAQ Stockholm – Large Cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Pettersson; Linda Tidell; [2016]
  Nyckelord :Annual report; narrative reporting; FLPD; dividend policy; forward-looking performance disclosure; Large Cap; content analysis; Årsredovisning; narrativ rapportering; FLPD; utdelningspolicy; framtidsorienterad lönsamhetsinformation; Large Cap; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Den framtidsorienterade informationen i årsredovisningar ger omvärlden en möjlighet att få en inblick i företagens framtida ekonomiska situation. Att kunna tyda informationen och vad som påverkar den, förbättrar både beslut och analyser. LÄS MER

 4. 4. Företags hållbarhetsarbete – från plan till process : En kvalitativ studie om företagens ansvarstagande och hållbarhetsredovisningens roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linda Nilsson; Sandra Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det diskuteras allt mer kring företags ansvar, Corporate Social Responsibility, hur deras verksamhet påverkar miljön och samhället runt omkring dem. Hållbarhetsredovisning har slagit igenom på den svenska marknaden och syftar till att skapa en transparens, genom att företag redovisar hur de påverkar den hållbara utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med förskolans demokratiuppdrag : En studie från en 1-2 års avdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Pettersson; Caroline Wahlstedt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER