Sökning: "Lindgren Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Lindgren Nilsson.

 1. 1. Lättlästa bearbetningar –vad försvinner och vad blir kvar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Lidell; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Lättläst; läsinlärning; lässtrategier; didaktiska val; textsamtal;

  Sammanfattning : Studien ämnar belysa skillnaden mellan originalversion och lättläst version av två klassiska barn- och ungdomsböcker. Böckerna som analyserats är Mästerdetektiven Blomkvist av Astrid Lindgren och Tordyveln flyger i skymningen av Maria Gripe. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om pedagogens deltagande roller - som hinder och möjlighet i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Ahrencrantz; Maria Staaf; [2021]
  Nyckelord :Free play; power; responsibility; child vision; teaching; professional competence; experience; the competent child; play; development; the role of the educator in preschool.; Fri lek; makt; ansvar; barnsyn; lärande; yrkeskompetens; erfarenheter; det kompetenta barnet; lek; utveckling; pedagogens roll i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the view of educators on their participation in free play in preschool. Free play is a typical activity for preschool. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) highlight Fröbel as creator of the concept of free play. LÄS MER

 3. 3. Vila och rekreation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sabina Larsson; Lina Skoog; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; miljö; pragmatism; rekreation; subjekt; vila;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att barn är stressade inom barnomsorg och att bland annat kvaliteten på verksamheten kan vara av betydelse (Sims, Guilfoyle & Parry, 2006). I läroplanen för fritidshemmet står det skrivet att: “Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s. LÄS MER

 4. 4. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 5. 5. ARBETSTERAPEUTERS INTERVENTIONER OCH DESS BETYDELSE FÖR BARN MED RYGGMÄRSBRÅCK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Nilsson; Frida Lindgren; [2019-06-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; spinal dysraphism; pediatrics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med ryggmärgsbråck (RMB) har vanligen både motoriska och kognitiva nedsättningar, vilket kan påverka möjligheten till att utföra och delta i vardagliga aktiviteter. Motoriska nedsättningar påverkar grov- och finmotorik och kognitiva nedsättningar påverkar genomförandet i aktiviteter genom att barnet kan få svårt att komma igång, lösa ett problem som uppstår i aktivitet samt förhålla sig till tid. LÄS MER