Sökning: "Liten öppen ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Liten öppen ekonomi.

 1. 1. Bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Van Ly; Didrik Prohorenko; [2017]
  Nyckelord :SVAR; monetary policy; housing; Sweden; SVAR; penningpolitik; bostadsmarknaden; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige med bakgrund av rådande penningpolitiska miljö som karaktäriseras av negativa räntenivåer. Med hjälp av en strukturell VAR-modell (SVAR) undersöks hur en penningpolitisk åtgärd i form av en chockhöjning av reporäntan påverkar den reala ekonomin och vilken slags roll bostadspriser har i transmissionen. LÄS MER

 2. 2. Bör vi bry oss om oljepriset? : En ekonometrisk studie som mäter sambandet mellan oljepriset och Sveriges ekonomi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Marcus Gejard; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Oljepriset har varit mycket volatilt senaste åren. Studien motiveras då olja är en viktig råvara för flertalet av Sveriges industrier varför studien ämnar studera vilket samband som finns mellan priset på olja och Sveriges ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Kan bolagsskattesatsen förklaras av underliggande faktorer? : Varför sänkte riksdagen bolagskattesatsen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Amanda Hallberg; [2015]
  Nyckelord :corporate taxrate; capital structure; financial decisions; panel data; bolagsskattesats; kapitalstruktur; finansieringsbeslut; paneldata; fixed effects; utländska direktinvesteringar;

  Sammanfattning : Bolagsskattesänkningen genomfördes den 1 januari 2013, målet med sänkningen var att stimulera Sveriges tillväxt då en sänk bolagsskatt sägs öka investeringsviljan. Med sänkningen ville man också minska incitamenten för företag att flytta sina verksamheter till lågskatteländer. LÄS MER

 4. 4. Stockholmsbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Victor Wrangdahl; Jonathan Söderblom; [2013]
  Nyckelord :Nyckelord: OMX30; Nikkei 225; Nasdaq; anomali; den effektiva marknadshypotesen; random walk; behavioral finance; heuristic- driven biases; representativeness; overconfidence; anchoring; aversion to ambiguity; Innumeracy; frame dependence och marknadsineffektivitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i nationalekonomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, VT 2013 Seminariedatum: 2013.01. LÄS MER

 5. 5. En belysning av Lean Production : teori och praktik ur två synsätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tommy Hedlund; [2010]
  Nyckelord :Lean Production; produktionssystem; tillverkningssystem; Sandvik Materials;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att belysa forskning och litteratur kring Lean Production utifrån två vetenskapliga synsätt. Studien syftar även till att undersöka en organisations införande av och arbete med Lean Production, för att kunna ge praktiska bidrag om hur detta arbete kan fortskrida. LÄS MER