Sökning: "Livsstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet Livsstilar.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. Har skönlitteraturen en plats i religionskunskapen? : Olika perspektiv på lärande, litteratur och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :empati; livsfrågor; religionskunskap; skönlitteratur; innehåll;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om tidigare forskning kan ge stöd för användning av skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen för gymnasieskolan. Metoden jag använt är kvalitativ och med jämförande innehållsanalys. Texterna jag analyserat är Litteraturläsning- Som utforskning och upptäcktsresa av Louise M. LÄS MER

 3. 3. Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :skolungdomar; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärder; konsumtionssamhälle; modernism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. LÄS MER

 4. 4. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 5. 5. Beteendeinsatser för klimatsmart livsstil : Boendes upplevelser av projektet Hållbara kvarteren i Lambohov, Linköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Louise Karlsson; Judit Palmén; [2019]
  Nyckelord :Behavioral interventions;  behavioral changes;  nudging;  activities;  sustainable lifestyles ; Beteendeinsatser; beteendeförändringar;  nudging; aktiviteter; hållbara livsstilar ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka lärdomar Linköpings kommun och boende i området Hållbara kvarteren i Lambohov, Linköping hade kring projektet som innefattat kommunala beteendeinsatser i form av nudging och aktiviteter. Vi har även ämnat ta reda på hur boende ställer sig till beteendeförändringar. LÄS MER