Sökning: "Lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 57236 uppsatser innehållade orden Lunds universitet.

 1. 1. Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :cerebral pares; exergames; interaktionsdesign; mobilspel; tillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the stability of immobilized lipases from Rhizomucor miehei and Rhizopus oryzae in high oleic sunflower oil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Jinxu Xu; [2021]
  Nyckelord :lipase; immobilization; oxidation; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lipase is one of the most useful enzymes in food industry, which can catalyze the hydrolysis and the synthesis of esters. However, the high cost due to the poor operation stability of lipase hinders the wide use of it. LÄS MER

 4. 4. Att vinna den narrativa kampen: En berättelse om Ryssland, strategiska narrativ och en alternativ världsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; [2021]
  Nyckelord :Soft Power; Strategic Narratives; Russian Soft Power; Authoritarian Soft Power; International Relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis builds upon the recent literature criticizing the conceptual flaws and liberal bias of soft power studies. It will be argued that these shortcomings have resulted in a faulty understanding of soft power and a rejection of the possibilities of authoritarian soft power. LÄS MER

 5. 5. Pågatåg och pandemi - vilka åtgärder är relevanta för att få kollektivtrafiken i Skåne på rätt spår igen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Arvid Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Public transportation; Public transit; Post-covid; Remote work; Congestion; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the state of public transportation in the swedish county of Scania during the Covid-19 pandemic. Through travel statistics from the agency that runs the county’s transit network (Skånetrafiken) it is concluded that travel numbers have decreased dramatically during the pandemic. LÄS MER