Sökning: "Mårten [2004]<"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Mårten [2004]<.

 1. 1. Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mats Daniel Nilsson; [2015]
  Nyckelord :landskapshistoria; landskapsförändring; historiska kartöverlägg; Mårten Sjöbeck; Södermanland; Östra Vingåker; Barksätter; adelslandskap; säteribildning; röjningsbruk; svedjebruk; vegetationshistoria; agrarhistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en undersökning om landskapets historiska utveckling kring den sörmländska gården Barksätter, som ligger utanför Katrineholm, och tidigare i (Östra) Vingåkers socken i Oppunda härad. Den är baserad på en modell för studier av historiska landskap av Clas Tollin (2004). LÄS MER

 2. 2. OS-hockey som TV-sändning, dokumentär och fiktionsfilm : Sportens betydelse för den nationella identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Mårten Lagré; [2012]
  Nyckelord : Miracle ; Miracle on Ice ; Do You Believe in Miracles? ; sportsändning; sportfilm; sportdokumentär; nationell identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera sportfilmen som genre och se hur denna genre konstruerar nationell identitet på nationell och lokal nivå. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur en sporthändelse televiseras, dokumenteras respektive fiktionaliseras. LÄS MER

 3. 3. VD-ersättningar i statligt ägda bolag : - Ett resultat av lotteri, eller tydliga riktlinjer?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Mårten Andersson; Ante Berglund; [2010]
  Nyckelord :VD-ersättningar; statliga bolag;

  Sammanfattning : Storleken på VD-ersättningar i svenska bolag har de senaste åren debatterats livligt i massmedia. Artiklar och olika undersökningar har påvisat en stark ökning av direktörslönerna både på lång och kort sikt. LÄS MER

 4. 4. Informationsförmedling på forskningsbibliotek. En studie av utvecklingen över tid. Exemplet Uppsala universitetsbibliotek

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Mårten Asp; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Markägare i Stockholms län och deras inställning till biodiversitet och skydd av mark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Mårten Mattsson; [2004]
  Nyckelord :privat ägarskap; skogsmark; mänskligt beteende; kompensation; biodiversitet; habitat; naturkonservering; enkäter;

  Sammanfattning : This report investigates what attitude private forest owners in the County of Stockholm, Sweden have towards biodiversity landconservation. Private landowners were asked to answer a questionnaire containing questions about there property and there attitude towards biodiversity. LÄS MER