Sökning: "Stina Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Stina Skog.

 1. 1. Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Skog; Lovisa Syrén Kronqvist; Agnes Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Workload; work environment; cooperation and communication; Arbetsbelastning; arbetsmiljö; samverkan och kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Fractionation of NOM in water from the treatment process at Ringsjöverket

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Stina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last decades, increased concentrations of natural organic matter (NOM) and colour of surface waters have been reported from northern Europe and North America. Since surface waters are widely used for drinking water production this development has been problematic for drinking water producers. LÄS MER

 3. 3. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Stina Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekonomiskt värde; miljöhänsyn; skogsbruk; skog; naturpåverkan; hänsynskrävande biotoper;

  Sammanfattning : Sedan 1994 har den svenska skogsvårdslagen haft produktion och miljöhänsyn som jämställda mål. Skogsindustrin har ett stort ansvar för uppfyllandet av detta genom det så kallade sektorsansvaret, vilket innebär att de bör genomföra fler åtgärder än vad lagen kräver. LÄS MER

 4. 4. Climate change impact on water balance and export of dissolved organic carbon : a sub-catchment modelling approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stina Sandgren; [2017]
  Nyckelord :HYPE; hydrological modelling; DOC; climate change; water balance; specific discharge; hydrology; climate scenarios; carbon cycle; mire catchment; forest catchment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change will alter the hydrological cycle in the 21st century with implications for the water balance and water quality. As characteristics of the landscape may vary significantly between nearby locations, hydrological models need to be able to delineate responses attributed to specific landscape characteristics, to estimate their responses to altered climatic drivers. LÄS MER

 5. 5. Skogen som integrationsarena : kopplingen mellan svensk skogsnäring och integration

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Stina Köppler; [2017]
  Nyckelord :landsbygdsutveckling; utbildning; språk; integration; Rural development; education; language; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Rapporten presenterar en studie om integration av nyanlända svenskar till skogsnäringen genom en skogsrelaterad utbildning anpassad efter målgruppens behov. Det huvudsakliga syftet är att närmare granska och analysera nyanlända kvinnor och mäns erfarenheter och föreställningar om skog samt att utvärdera de utbildningsinsatser som tillhandahållits målgruppen för att integreras i skogsarenan. LÄS MER