Sökning: "MBL"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet MBL.

 1. 1. Kollektivavtal vid verksamhetsövergång : En studie om hur kollektivavtal tillämpas vid en verksamhetsövergång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Sjösvärd; [2018]
  Nyckelord :Collective agreements; Business transfer; Applications;

  Sammanfattning : It is common in today’s society that a business transfer occurs. Collective agreements hold a strong position in Swedish labour market which means that the majority of companies around Sweden have collective agreements. I therefore intend to study how collective agreements are applied during a business transfer. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagarinflytande i aktiebolag. : En undersökning av inflytandereglerna i medbestämmandelagen och lagen om styrelserepresentation för arbetstagare.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Lindström; [2017]
  Nyckelord :arbetstagarinflytande; MBL; aktiebolag; förhandling; medbestämmandeavtal; arbetstagarrepresentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "En legitim oenighet inom Polismyndigheten?" : En kvalitativ studie av maktrelationer utifrån myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Walter; Simon Solgård; [2017]
  Nyckelord :Makt; legitimitet; auktoritet; byråkrati; polismyndighet; arbetsgivare; arbetstagarorganisation; omorganisation; beslut; inflytande;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer hos Polismyndigheten i samband med myndighetens omorganisation 2015. De teoretiska utgångspunkterna i studien är makt och legitimitet. LÄS MER

 4. 4. Optimization and standardization of a novel method combining capillary electrophoresis and immunoblotting for the detection of the lectin pathway proteins.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Leila Farhat; [2017]
  Nyckelord :Collectin; Ficolin; MASP; MBL; WES;

  Sammanfattning : The complement system is a part of the innate immunity. Its function is to eliminate pathogens, by proteins interacting directly with pathogen surfaces and promoting a pro-inflammatory and anti-microbial environment. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the molecular epidemiology of ESBL-producing Escherichia coli associated with blood stream infections in China

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Olsson Anna; [2017]
  Nyckelord :Antibiotic resistance ESBL-producing E. coli Sepsis Multi Locus Sequence Typing MLST ;

  Sammanfattning : The increasing number of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) producing Escherichia coli (E. coli) associated with sepsis in China is the reason for designing the current study. During 2014-2016, thirty hospitals representing 10 different provinces in China was involved in collecting E. coli isolates causing blood stream infections. LÄS MER