Sökning: "MBL"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet MBL.

 1. 1. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 2. 2. Den nya stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn - De nya reglerna i MBL i förhållande till den svenska modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tarik Dedic; Elise Ahlbertz; [2020]
  Nyckelord :Kollektivavtal; fredsplikt; stridsåtgärder; konflikten i Göteborgs hamn; medbestämmandelagen; svenska modellen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett samarbete och samförstånd mellan arbetsmarknadens parter. Deras arbete ligger i att komma överens om lösningar på arbetsmarknadsrelaterade problem, utan inblandning av staten och utan att staten lagstiftar på området. LÄS MER

 3. 3. Den sällsynta strejken - En studie om politisk strejk och dess rättsliga ramar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; politisk stridsåtgärd; politisk strejk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under sommaren 2019 uppmanades de svenska fackliga organisationerna att utlysa en strejk för klimatet. Klimatstrejken skulle innebära en strejk i politiskt syfte, vilket därmed nekades av centralorganisationerna. LÄS MER

 4. 4. Håller den svenska modellen i gig-ekonomin? - En diskussion om giggarnas plats i den kollektiva arbetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Klingspor; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; konkurrensrätt; arbetstagarbegreppet; gig-ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett växande antal företag har etablerats med affärsidén att genom en app vara en förmedlande mellanhand mellan tjänsteutövare och kunder. Affärsidéen är en del av gig-ekonomin och idag är uttryck som ”ta en Uber” och ”beställa Foodora” en del av det allmänna språkbruket. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER