Sökning: "Madeleine Wigren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Wigren.

  1. 1. Insulinbehandlade diabetikers erfarenheter av nya tekniska hjälpmedel : En deskriptiv litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Lina Wigren; Madeleine Gyllenskepp; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER