Sökning: "Malin Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Malin Sjöberg.

 1. 1. Risk & väsentlighet : en kvantitativ studie på faktorer som påverkar revisorns bedömningar vid en revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Malin Karlsson; Moa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Revision; revisor; risk; väsentlighet; tidsbudgetpress; revisorns erfarenhet; personliga egenskaper; revisionsbyrån;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka faktorer som påverkar revisorers förändring i risk- och väsentlighetsbedömningar samt hur tidsbudgetpress påverkar bedömningarna. Ämnet är högst aktuellt då tidigare forskning menar att pressen och stressen i revisionsyrket aldrig varit högre. LÄS MER

 2. 2. Det är tungt att bli lätt. : Vad motiverar personer med övervikt och fetma till viktnedgång.-En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Sjöberg; Pernilla Widlund; [2020]
  Nyckelord :Obesity; overweight; qualitative; knowledge; health promotion; Fetma; övervikt; kvalitativ; kunskap; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetman har sedan 1975 ökat tre gånger så mycket världen över. Övervikt och fetma ökar inte bara lidande för personen utan är också kostsamt för samhället. Ohälsosamma levnadsvanor ligger ofta till grund för övervikt och fetma, där ett BMI över 25 ökar risken för sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av telefonrådgivning i Sverige. En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Elina Klint; Malin Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; telefonrådgivning; kommunikation; erfarenheter; Sverige; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Introduktion: Telefonrådgivning är en växande verksamhet som förekommer inom de flesta av vårdens sektorer. I telefonrådgivning bedömer sjuksköterskor de vårdsökandes vårdbehov och hänvisar till lämplig vårdnivå. LÄS MER

 4. 4. Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Malin Norendahl Sjöberg; Wictoria Weine; [2019]
  Nyckelord :Samverkansprojekt; Märkning av ägodelar; MärkDNA; Höganäs kommun; Bostadsinbrott; Trygghet; Property marking; Municipality of Höganäs; Residential burglaries; Safety;

  Sammanfattning : Under 2016 hade Höganäs kommun den tredje högsta antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige med cirka 4 inbrott per 1 000 hushåll, samtidigt som det rapporterades i genomsnitt cirka 1 bostadsinbrott per 1 000 hushåll i resten av landet under samma tidsperiod. För att förändra den rådande lägesbilden för utsattheten av bostadsinbrott i Höganäs startades under 2018 ett samverkansprojekt med hjälp av identifieringsmetoden MärkDNA för att förhindra inbrott och öka tryggheten bland invånarna. LÄS MER

 5. 5. “It’s so popular, in the middle of nowhere” : En studie om säsongsberoende turism i Stockholms skärgård.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Isabelle Holmquist; Malin Sjöberg; Janina Wirz; [2019]
  Nyckelord :seasonal tourism; seasonal extension; actions; demand; supply; natural and institutional factors; archipelago; säsongsberoende turism; säsongsförlängning; handlingar; efterfrågan; utbud; naturliga- och institutionella faktorer; skärgården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara framgångsrika för säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö. Metod: En kvalitativ metodansats har tillämpats genom sju intervjuer. Komplettering har gjorts med hjälp av sekundärdata. LÄS MER