Sökning: "Malmö City Library"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Malmö City Library.

 1. 1. Leka, lära, berätta : En fallstudie av tre stadsbiblioteks barnavdelningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Fanny Halling; [2019]
  Nyckelord :barnbibliotek; barnforskning; lek; rum; bibliotekarier;

  Sammanfattning : This case study examines three newly renovated children’s sections at the city libraries in Borås, Göteborg and Malmö. The aim is to investigate, from a spatial and socio-cultural perspective, what characterizes modern children’s sections at public libraries. LÄS MER

 2. 2. De subalterna biblioteken : Arbetarrörelsensbibliotek mellan folkbildning och folkupplysning

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Risberg; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; folkbildning; folkrörelse; arbetarrörelsen; bibliotekshistoria; offentlighet; hegemoni; underifrånperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this master's thesis is to better understand the Swedish labour movement's independent libraries in the city of Malmö from the 1880's to the libraries' integration into the municipal library system, starting in 1927. In order to analyze and contextualize the workers' libraries I have used Habermas' theory of the public sphere together with Fraser's critique of Habermas as well as Gramsci's notion of hegemony. LÄS MER

 3. 3. Sagan om flyktingarna : En kvalitativ analys om hur flykt och flyktingar porträtteras i samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Refugees; Refugeeism; Migration; Social Work; Picture Books; Intersectional Theory; Discursive Theory; Children’s Books.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Story of the Refugees: A Qualitative Analysis of how Refugees and Refugeeism are Portrayed in Contemporary Picture Books The aim of this study is to examine how refugees and refugeeism is portrayed in contemporary picture books. The study takes an intersectional and a discursive perspective, investigating how power structures and categories such as gender, sexuality, ethnicity, and class interact to narrate the characters as well as the storyline and theme of the books. LÄS MER

 4. 4. Inside/Outside the box

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Arvid Hellström; [2018]
  Nyckelord :flexibility; modules; small interventions; citizen participitation; open ended; dividing public spaces; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In an uncertain future, flexibility and ability to adapt are recognized as important factors in avoiding errors, but also discover new ways of handling urban problems. This thesis examines how standardized wooden modules can be used to modify, manipulate and reinvent public space. LÄS MER

 5. 5. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER