Sökning: "Matilda Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Matilda Engström.

 1. 1. Security Auditing and Testing of two Android Client-Server Applications

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Matilda Engström Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Security audit; Security testing; Android Client-Server; OWASP Top 10 Mobile Risks; Automated tools; MITM attack; SSL; Authorization;

  Sammanfattning : How secure is your application? How can you evaluate if it is secure? The threats are many and may be hard to find. In a world where things are more and more automated; how does manual labour contribute to security auditing applications? This study aims to assess two proof of concept Android client-server applications, developed by students to suit the needs of a fictitious Police Department and Fire Department, respectively. LÄS MER

 2. 2. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 3. 3. Visselblåsares DNA : En kvalitativ studie om svenska visselblåsare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Matilda Andersson; Julia Engström; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; organisation; konsekvenser och process;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda vuxna palliativa patienter inneliggande på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Sofia Eklund; [2018]
  Nyckelord :Bearbetning; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För lindring av lidande och en förbättring av livskvaliten i livetsslut gavs palliativ vård något som grundades på kunskap, teamarbete, kommunikation och samspel. Inom palliativ vård såg döden som en naturlig process med fokus på att leva aktivt så länge som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av returflöden : ur ett tids-, flexibilitets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adina Engström; Matilda Johansson; [2017]
  Nyckelord :reverse logistics; efficiency; consolidation; returflöde; effektivitet; returtransport; konsolidering;

  Sammanfattning : I takt med den ökande befolkningsmängden ställs allt högre krav på företag för att bibehålla de ändliga resurserna. En förutsättning för fortsatt utveckling är effektivisering där resurser används på ett mer effektivt sätt med syfte att minska miljöpåverkan men också ur ett kostnadsperspektiv där företagen ska kunna konkurera eller överleva på den ökande marknaden. LÄS MER