Sökning: "Matilda Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Matilda Engström.

 1. 1. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsares DNA : En kvalitativ studie om svenska visselblåsare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Matilda Andersson; Julia Engström; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; organisation; konsekvenser och process;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda vuxna palliativa patienter inneliggande på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Sofia Eklund; [2018]
  Nyckelord :Bearbetning; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För lindring av lidande och en förbättring av livskvaliten i livetsslut gavs palliativ vård något som grundades på kunskap, teamarbete, kommunikation och samspel. Inom palliativ vård såg döden som en naturlig process med fokus på att leva aktivt så länge som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av returflöden : ur ett tids-, flexibilitets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adina Engström; Matilda Johansson; [2017]
  Nyckelord :reverse logistics; efficiency; consolidation; returflöde; effektivitet; returtransport; konsolidering;

  Sammanfattning : I takt med den ökande befolkningsmängden ställs allt högre krav på företag för att bibehålla de ändliga resurserna. En förutsättning för fortsatt utveckling är effektivisering där resurser används på ett mer effektivt sätt med syfte att minska miljöpåverkan men också ur ett kostnadsperspektiv där företagen ska kunna konkurera eller överleva på den ökande marknaden. LÄS MER

 5. 5. Diskursen om våldtäkt i Dagens Nyheter : Fokus på förövare och offer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikaela Viklund; Matilda Engström; Karin Persson; [2016]
  Nyckelord :rape; media; critical discourse analysis; gender theory; våldtäkt; media; kritisk diskursanalys; genusteori;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to describe the discourse of rape in the Swedish press Dagens Nyheter. The research questions are focused on how the concept of rape, the perpetrator and the victim are described in the discourse of rape in Dagens Nyheter. LÄS MER