Sökning: "Microsoft Dynamics AX"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Microsoft Dynamics AX.

 1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 2. 2. Integration of an ERP System: : a case study onintegration challenges with Microsoft Dynamics AX

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Annie Xu; [2017]
  Nyckelord :ERP system; system integration; Dynamics AX; integration challenges;

  Sammanfattning : Historically, system integration of ERP system and other existing IT systems within anorganization has always been a complex challenge, both technically and organizationally. Inmany cases, the budget for system integration corresponds 30-40% of the whole IT budget. LÄS MER

 3. 3. Dynamics AX in the Cloud : Possibilities and Shortcomings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daniel Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Dynamics AX; Microsoft; ERP; Enterprise resource planning; Azure; Cloud; Dynamics AX; Microsoft; ERP; Enterprise Resource Planning; Azure; Molnet;

  Sammanfattning : The usage of the cloud is rapidly increasing and is something that is of large interest to everyone involved in technology. The purpose of this thesis is to examine the benefits and possible shortcomings of using Microsoft Dynamics AX in the cloud, specifically Microsoft Azure, instead of using local datacenters. LÄS MER

 4. 4. Improving software configuration management across multiple Microsoft Dynamics AX 2009 applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Cederbom; [2015]
  Nyckelord :Software Configuration Management; To-Increase; Annata; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : When working with software development in Microsoft Dynamics AX 2009 applications as an independent solution vendor (ISV) with more than a few products in the portfolio, the number of applications/installations to support the processes tends to be vast. Annata and To-Increase are both ISVs and face this situation; To-Increase for example has about 50 environments for one single version of Dynamics AX. LÄS MER

 5. 5. I Microsoft Dynamics AX – databasaccess, kommunikation och tjänster för Commerce Runtime

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Henrik Karlsson; Mattias Olsson; [2013]
  Nyckelord :microsoft dynamics ax; commerce runtime; real-time service; synch service; synkronisering; databasaccess; kommunikation. tjänster;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker den nya versionen av affärssystemet Microsoft Dynamics AX R2 2012 och dess plattform Commerce Runtime och analyserar dessa ur perspektiven arkitektur och kommunikationsmöjligheter. Examensarbetet undersöker systemets arkitektur och implementerar tre metoder för att visa upp kommunikationen mellan komponenterna i systemet. LÄS MER