Sökning: "Molly Nilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Molly Nilsson.

 1. 1. ”Jag föddes på Instagram” : Barns perspektiv på exponering och inflytande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Molly Nilsson; Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Medieetik; barn; Instagram; sharenting; exponering; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring barns medvetenhet samt uppfattning kring exponering och inflytande på Instagram. Studiens mål är att undersöka hur barn uppfattar exponering på Instagram där motivet är dom själva. Vi har utgått från plattformen Instagram och riktat in oss på en målgrupp i åldrarna 10–12 år. LÄS MER

 2. 2. La percepción del alumnado de ELE en Suecia sobre la corrección de los errores orales : Un estudio comparativo entre alumnado y profesorado

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Molly Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Error; correction; oral production; student; teacher; SSL; Error; corrección; producción oral; alumnado; profesorado; ELE;

  Sammanfattning : Dentro del marco teórico didáctico existen varias investigaciones sobre cómo se debe corregir al alumnado que estudia lenguas extranjeras, pero la mayoría de las investigaciones faltan la perspectiva del alumnado, es decir, el recipiente de la corrección. Por eso, el propósito de la presente investigación ha sido investigar las opiniones de aprendices en las clases de ELE en Suecia en cuanto a la corrección de su producción oral. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i förskolan ur ett förskollärarperspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Molly Nilsson; Camilla Jeraeus; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla barn ska ha rätt till samma möjligheter och villkor i det svenska utbildningssystemet, oberoende av kön. Enligt Skolverket (2018) ska förskolan aktivt arbeta med jämställdhet samt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. What makes a city centre attractive from a consumer perspective? : A comparison between residents and visitors of Kristianstad city centre

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Karlsson; Molly Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Place marketing; place attractiveness; city centre attractiveness; retail; residents; visitors;

  Sammanfattning : A current problem is that city centres are suffering due to the intensified competition from other shopping places, such as neighbouring cities and external shopping malls. Previous research emphasize retail as the most contributing factor to an attractive city centre. However, other attributes have proved to be important as well. LÄS MER

 5. 5. Effekten av donepezil vid mild-måttlig Alzheimers sjukdom mätt med Mini mental state exam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Molly Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; Donepezil; MMSE;

  Sammanfattning : Alzheimer´s disease (AD) is today the world’s most common disease within dementia as it affects most number of people that are demented. There are no cure to AD, just symptomatic treatment are available. Scientists are still discussing the reason behind AD and many different theories exist. The most popular one is the amyloid cascade hypothesis. LÄS MER