Sökning: "Motioner"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Motioner.

 1. 1. Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ban of veil; child; human rights; swedish debate; argumentation analysis Nyckelord: Slöjförbud; barn; mänskliga rättigheter; svensk debatt; argumentationsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. LÄS MER

 2. 2. Aktörskoalitioner inom svensk bostadspolitik : En kvalitativ analys av den svenska bostadspolicyn hos riksdagspartierna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Åleberg; [2021]
  Nyckelord :advocacy coalition framework; bostadspolicy; aktörer; policy core belief; koalitioner; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Bostadsfrågan har blivit allt större då bristen av bostäder har spridit sig från större städer till mindre orter i landet. Lösningen på problemet är olika för de olika riksdagspartierna eftersom deras övertygelser ligger till grund för deras respektive policy. LÄS MER

 3. 3. Förskolan, närmande mot eller fjärmande från skolan? : En skolpolitisk analys av revisionerna av förskolans läroplan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Lingblom; [2021]
  Nyckelord :Läroplan; förskola; skolpolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att jämföra Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med föregångarna Lpfö 98 rev 10 och Lpfö 98 för att analysera revisionerna 2010 och 2018 ur ett skolpolitiskt perspektiv. Efter en innehållsanalys av förändringarna i läroplanen har dessa analyserats i förhållande till de skolpolitiska idéer som träder fram i regeringens uppdrag till Skolverket, motioner och propositioner samt Skolverkets arbete med revisionerna. LÄS MER

 4. 4. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 5. 5. ”Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.” : En kritisk diskursanalys av hur förövaren framställs i den politiska debatten kring mäns våld mot kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Elin Ekendahl; Sara Tomasdotter Egmyr; [2020]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; våldsutövare;

  Sammanfattning : Den ursprungliga tanken med studien var att studera hur riksdagsledamöterna framställer unga förövare i våld i nära relation. Utifrån resultatet fick syftet med studien revideras och ändrades till att studera hur riksdagsledamöterna beskriver förövaren i mäns våld mot kvinnor. LÄS MER