Sökning: "Non-debt tax shield"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Non-debt tax shield.

 1. 1. Kapitalstruktur inom energisektorn - En studie av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Dimovski; Axel Gumbricht; [2021-07-08]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Agency Cost Theory; Pecking Order Theory; Energisektorn; Elhandelsbolag; OLS-regression; Finansiell hävstång; Materialla tillgångar; Non-debt tax shield;

  Sammanfattning : Capital structure and the effect that certain factors have on it has been discussed and researched for a long time. The study of capital structure concerns a company’s way of financing and the relationship between equity and debt. Research conducted in different countries has resulted in both similar and different results. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstrukturens påverkande variabler : en kvantitativ undersökning på svenska börsnoterade bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniela Rebolledo Montecinos; Powell Vallared; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; leverage; determinant factors; trade-off theory; pecking order theory; Kapitalstruktur; hävstångseffekt; påverkande variabler; trade-off teorin; pecking order teorin;

  Sammanfattning : Bolag står ständigt inför beslut kring val av finansiering och dessa beslut resulterar i bolagens kapitalstruktur. Kapitalstrukturen har undersökts sedan en lång tid tillbaka och flera olika teorier har växt fram. Än idag finns det dock ingen teori som kan förklara kapitalstrukturen på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER

 3. 3. Capital Structure Determinants within the Automotive Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nicolai Bakardjiev; [2018]
  Nyckelord :Capital Structure; Trade-off Theory; Pecking Order Theory; Firm Specific Determinants; Panel Data Regression.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to extend the capital structure literature and identify the firm specific determinants of leverage within the automotive industry, filling a gap in the academic literature, and providing a base for future research. Panel data comprised of 29 global automotive companies over a 10-year period, 2008-2017, is used to run OLS regressions on three classifications of capital structure: total debt, long-term debt, and short-term debt. LÄS MER

 4. 4. Små och medelstora företags val av kapitalstruktur under ekonomisk kris

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Alexander Nyström; Fredrik Strandlund; [2017]
  Nyckelord :Industry; economic crisis; determinants; capital structure; liquidity; profitability; term spread; SME; tax-sheild; size; asset structure; growth opportunities.; Bransch; ekonomisk kris; faktorer; kapitalstruktur; likviditet; lönsamhet; räntespread; skattesköld; SME; storlek; tillgångsstruktur; tillväxtmöjligheter.;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen betyder hur ett företag väljer sin sammansättning av skuldsättning och eget kapital, och de finansiella teorierna är framtagna ur de större företagens perspektiv. Små och medelstora företag (SME) utgör ungefär 99 % av alla företag i Sverige, och det är därför viktigt att förstå hur dessa företag väljer sin kapitalstruktur. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Capital Structure in Family Firms

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ahmed Akbarali; Awambeng Foma; [2015]
  Nyckelord :Capital structure; Family firms; OECD countries; Financial Decisions;

  Sammanfattning : Most firms are using optimal combination of equity and debt so as to maximize firms value and the wealth of the shareholders. To achieve all these, firms should be aware of the factors that influence the capital structure decisions.Previous empirical studies attempted to explain what determines the choice of capital structure in firms. LÄS MER