Sökning: "Omfördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Omfördelning.

 1. 1. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 2. 2. Omfördelningens paradox idag. En kvantitativ studie av den universella välfärdsstatens påverkan på vilja till omfördelning och skattevilja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :Universalism; Välfärd; Omfördelning; Skatt; Skattevilja; Korruption; Social Sciences;

  Sammanfattning : The differences in levels of taxation around the developed world is a puzzle in many aspects. What is it that really explains these differences and how is it possible that the citizens of some countries accept much higher levels of taxation? In this bachelor thesis the institutional aspects of this question is examined through the lens of how the degree of universalism in the welfare state might affect the levels of tax acceptant among citizens. LÄS MER

 3. 3. Adapting the bundle of capillary tubes model (BCTM) for vertical soil solute transport modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :soil solute vertical transport modelling vadose; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study explores an approach for adapting the bundle of capillary tubes soil model for vertical soil solute transport modelling. The soil is split into thin layers allowing vertical water flow between capillaries of differing width with concomitant advective flow of solutes. Diffusion is included to improve realism. LÄS MER

 4. 4. Spatial and Temporal Variations in a Perennial Firn Aquifer on Lomonosovfonna, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Hawrylak; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :perennial firn aquifer; ground penetrating radar; Svalbard; Lomonosovfonna; flerårig firnakvifer; georadar; Svalbard; Lomonosovfonna;

  Sammanfattning : A firn aquifer is a type of englacial water storage that forms when surface meltwater fills up the pore space in porous firn. If the retention time exceeds one year the feature is regarded as perennial. The melt and accumulation rates as well as the available pore space determine the formation and extent of the firn aquifer. LÄS MER

 5. 5. Arbetsomfördelning inom offentlig sektor : En fallstudie kring hur minskad arbetsbelastning påverkar upplevelsen av stress, motivation och kvalité

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Hanna Lannemyr; Ellen Bergh; [2018]
  Nyckelord :workload; stress; motivation; quality; healthcare personnel; nurse; job distribution; work environment; arbetsbelastning; stress; motivation; kvalité; vårdpersonal; sjuksköterska; arbetsomfördelning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste årtiondena har kostnadseffektivisering inom den offentliga vårdsektorn inneburit förändringar vilket ökat arbetskraven i form av fler arbetsuppgifter i förhållande till tillgängliga resurser. Kombinationen av hög arbetsbelastning, tidspress och ökad vårdtyngd är bidragande faktorer till ökad stress, minskad motivation samt bristande kvalité inom vården. LÄS MER