Sökning: "Operationsverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Operationsverksamhet.

 1. 1. Operationssjukvården i ett förändrat klimat - en kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med hållbar utveckling.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Lovell; Rebecca Lovén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Operationssjuksköterska; Operationsverksamhet; Hållbar utveckling; Infektionsprevention;

  Sammanfattning : Background: Climate change poses a threat to public health. Health care, which aims to promote health, contributes to a negative impact on the climate. The surgical ward is one of the most resource-intensive units in a hospital, which causes a negative impact on the environment due to its large use of materials and production of waste. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans personcentrerade omvårdnadsåtgärder för att lindra oro hos patienter som genomgår regional anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Ek; Sandra Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; oro; personcentrerad vård; regional anestesi;

  Sammanfattning : Introduktion: Anestesisjuksköterskan är den som står i närmast kontakt till patienten under operationen och som främst ska skydda och tillgodose dennes individuella behov. Det är vanligt att patienter som genomgår kirurgi i regional anestesi upplever oro inför och under ingreppet. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors avvikelserapporter utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på operationsavdelningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mirsad Sljivar; Marcus Kidbro; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: En journalgranskningsstudie av Sveriges kommuner och landsting gjord 2013–2015 visade att vårdskador kostar Sverige 7 miljarder/år. Vårdskador är ett globalt problem. WHO har därför utvecklat olika instrument och riktlinjer för att öka patientsäkerheten på operation. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans profession : En fenomenografisk studie om grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om operationssjuksköterskans profession

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Phenomenography; nurses; systems theory; operating theatre nurse; staff shortages; professionals; perceptions; Fenomenografi; grundutbildade sjuksköterskor; systemteori; operationssjuksköterska; personalbrist; profession; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det brist på operationssjuksjuksköterskor i Sverige, vilket har resulterat i att flera operationsavdelningar är förhindrade att bedriva full operationsverksamhet. Erfarna operationssjuksköterskor går i pension under de närmsta åren samtidigt som intresset att utbilda sig till operationssjuksköterska varit svagt. LÄS MER

 5. 5. Att söva den feta patienten- med fokus på ventilationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elisabeth Grahn-Olsen; Jessica Hallberg; [2015]
  Nyckelord :fetma; generell anestesi; perioperativ; positionering och ventilation;

  Sammanfattning : Fetma och övervikt är ett hälsoproblem som drabbar mer än var tionde person och antalet individer med BMI >30 ökar ständigt. Som en följd av detta kommer allt fler patienter som genomgår anestesi att ha ett högt BMI. LÄS MER