Sökning: "Oskar Sun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Sun.

 1. 1. En undersökning kring solpaneler : En marknadsundersökning och optimeringsmodell av solpaneler idag. Utifrån solföljning och molnighet.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Oskar Engesvik; Hugo Holsti Heijbel; [2020]
  Nyckelord :Solarpanels; Optimization; Cloudines; Market analysis; Solpaneler; Optimering; Molnighet; Marknadsundersökning;

  Sammanfattning : I detta arbete har optimeringsmöjligheterna för solpaneler undersökt, utifrån parametern energiproduktion beräknad med hjälp av infallen solstrålning. Detta genomfördes genom en modell där panelen kan simuleras mer eller mindre solföljande. LÄS MER

 2. 2. Clear Sky Index : Framtagen med enkortsdator och webbkamera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oskar Enström; Erik Klavebäck; Rasmus Muhrbeck; [2015]
  Nyckelord :Clear Sky Index; Clear Sky Index;

  Sammanfattning : A future sustainable society need to rely more on renewable energy sources. One of the most promising alternatives is solar power. However, there are inherent fluctuations accompanied with solar power, for example if the shadow of a cloud blocks the sun light on a whole solar cell it will not produce any power. LÄS MER