Sökning: "Pauline Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Pauline Persson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med substansbruksyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mårten Persson; Pauline Johnson; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; personcentrerad vård; sjuksköterskor; substansbruksyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbruksyndrom som kommer från engelskans “substance use disorder”(SUD), är en sjukdom där personens bruk av alkohol och/eller narkotika leder till stor negativ inverkan på det dagliga livet. Personer med substansbruksyndrom lever ofta i social utsatthet och ett riskfyllt liv som innebär att personen kan drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Bland filifjonkor och hemuler. Mumindalen ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Camilla Ekstrand; Pauline Persson; [2013]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; könsroller; mumin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi valt att analysera hur olika karaktärer framställs utifrån ett genusperspektiv. Böckerna vi har valt att analysera är tre av Tove Janssons berättelser om Mumintrollet och hans vänner som utgavs för första gången 1948, 1954 och 1970, trots detta säljs de fortfarande i stor utsträckning och utlånas frekvent på bibliotek. LÄS MER

 3. 3. Symaskinsbord

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Jacob Hentz; Pauline Löfstrand; Christoffer Persson; [2013]
  Nyckelord :CAD; Utveckling;

  Sammanfattning : AbstractWe have been honored to work with a company called Frimeko AB. Frimeko is located in Halmstad where they make and sell furniture for school and office environment. Our task is to construct a new, more modern sewing machine table for schools. The task is to use the same function as before, ease the storage and production of sewing machine. LÄS MER

 4. 4. How changes in banks in Västerbotten are linked to the current financial crisis, but are still normal organizational development : "Yes, but..."

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Elin Persson; Pauline Frelet; [2009]
  Nyckelord :crisis management; organizational development; threat rigidity; prospect theory; financial crisis;

  Sammanfattning : Title: Yes, but… - How changes in banks in Västerbotten are linked to the current financial crisis, but are still normal organizational developmentBackground: In the beginning of the 90’s, there was a financial crisis in Sweden which hit Swedish banks hard. The Swedish bank Gota banken went bankrupt and Nordbanken was taken over by the government, in large part because of their apathetic reactions to the situation they were so surprised to find themselves in. LÄS MER

 5. 5. Bootstrap som hjälpmedel att öka noggrannheten och bedöma precisionen vid probitregression, med tillämpning på hörselmätningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Pauline Persson; [2006]
  Nyckelord :bootstrap; probitregression; hörselmätningar; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In many biomedical contexts, e. g. when evaluating hearing disorders, the data obtained can be described as pairs (x1, y1), …, (xn, yn) where x is a quantitative variable and y a 0/1 variable whose probability of taking the value 1 is a monotonic function of x. LÄS MER