Sökning: "Arne Bengtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arne Bengtsson.

 1. 1. "Det är ju också ett sätt att lära sig" En studie om hur datoranvändningen i förskolan kan se ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åse Bengtsson; Eva Johansson; [2007]
  Nyckelord :barn; dator; förskola; IKT; lärande; samspel;

  Sammanfattning : Titeln ”Det är ju också ett sätt att lära sig” är hämtat ur ett citat från vår första intervjuperson. Huvudsyftet med vårt examensarbete är att få kännedom om hur datoranvändningen i förskolan gestaltas. Erfarenheter genom många års arbete i förskolan, och intresse för datoranvändning är utgångspunkt till ämnesvalet. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av operatörspanel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Lennart Bengtsson; Sven-Arne Paulsson; [1974]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This treatise gives constructing principles, hardware ones as well as software ones, for an operator's console adapted to the process computer and DDC software package of the Division of Automatic Control. The console is implemented with a micro computer trademark TRANSINTRO with CPU INTEL 8008. LÄS MER