Sökning: "fenbendazol"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet fenbendazol.

 1. 1. Diagnos och behandling av Giardia duodenalis i en naturligt infekterad hundkoloni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Giardia; hund; behandling; fenbendazol; metronidazol;

  Sammanfattning : Giardia duodenalis är en flagellat som koloniserar främre tunntarmen och det är en vanlig parasit hos hundar över hela världen. Symptombilden vid giardiainfektion varierar då patogenesen för giardiasis är multifaktoriell och beror på faktorer hos både värddjuret och parasiten. G. LÄS MER

 2. 2. Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Fridolf; [2019]
  Nyckelord :anthelmintika; resistens; cyathostominae; små blodmaskar; ivermektin; ERP; egg reappearance period;

  Sammanfattning : I princip alla hästar bär eller har någon gång exponerats för parasiter från släktet cyathostominae (hästens små blodmaskar), vilka är hästens vanligast förekommande endoparasiter. Infektionen är oftast inte märkbar men kan orsaka symtom i form av avmagring, diarré och kolik hos kraftigt infekterade individer. LÄS MER

 3. 3. Resistens hos hästens små blodmaskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emilia Horn; [2018]
  Nyckelord :små blodmaskar; strongylider; Cyathostominae spp; häst; resistens; behandling; kontrollmetoder;

  Sammanfattning : Hästens små blodmaskar är hästens vanligaste endoparasiter. Sjukdom är vanligen asymtomatisk, men vid hög parasitbörda kan diarré, plötslig viktminskning, trötthet och svaghet ses. Hästarna kan också drabbas av larval cyathostominos som orsakas av ett massutträde av larver ur tarmslemhinnan och som i värsta fall kan leda till döden. LÄS MER

 4. 4. Misstänkt förekomst av begynnande resistens mot pyrantel hos Parascaris equorum i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Rasmusson; [2017]
  Nyckelord :parascaris equorum; ; spolmask; ; resistens; ; pyrantel; ; fenbendazol; ; häst; roundworms; ; resistance; ; pyrantel; ; fenbendazole; ; horse;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris equorum, förekommer i hela världen och är den inälvsparasit som är vanligast bland föl och unghästar. Äldre hästar drabbas i regel inte alls av spolmask. Sverige har en prevalens av spolmask på 48% hos föl på stuterier. Spolmask smittar föl via larvstadium 3 (L3) på bete. LÄS MER

 5. 5. Bensimidazoler i Sverige : likheter och skillnader

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mattias Hellstedt; [2012]
  Nyckelord :Bensimidazoler; karbamater; Sverige; jämförelse; kemisk struktur; kinetik; dynamik; spektrum; resistens;

  Sammanfattning : Bensimidazoler är en flitigt använd bredspektrumverkande substansgrupp antiparasitmedel. I Sverige finns det fem substanser (albendazol, febantel, fenbendazol, flubendazol och oxfendazol) som används inom veterinärmedicinen, varav en är en pro-bensimidazol (febantel). LÄS MER