Sökning: "Pela"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Pela.

 1. 1. Hur framställs en person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? : En jämförande kvalitativ studie om hur personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck framställs i tidskriften Socionomen år 2002 och år 2018.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Vilda Skagerfält; Frida Forsberg; [2019]
  Nyckelord :heder; intersektionalitet; socialt arbete;

  Sammanfattning : Efter morden på Pela Atroshi, 1999, och Fadime Sahindal, 2002, dominerade en samhällelig debatt där personer som var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck framställdes utifrån stereotypa föreställningar om framförallt kultur och etnicitet. På senare år har den kulturella framställningen av personen som är utsatt dock kritiserats, där ett intersektionellt förhållningssätt istället förespråkats. LÄS MER

 2. 2. Urban green space as a matter of environmental justice : The case of Lisbon’s urban greening strategies

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jessica Verheij; [2019]
  Nyckelord :Green Infrastructure; environmental justice; Lisbon; urban greening;

  Sammanfattning : In the summer of 2018 the European Commission awarded Lisbon as European Green Capital 2020 – in part due to investments made by Lisbon municipality in Green Infrastructure (GI) and new green spaces. As the city is becoming greener, this study aims to analyze Lisbon’s urban greening strategies from an environmental justice perspective. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn : - med inriktning på 2 § LVU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Strand; Per Jansson; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsomhändertagande; hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskontext.;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem som på senare år har upp-märksammats i Sverige, framförallt på grund av morden på Pela och Fadime. I de samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck finns ett starkt samband mellan kvinnors och flickors sexualitet och mäns heder. LÄS MER

 4. 4. Hedersvåld : Medias framställning av fallen Pela och Fadime

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evin Tak; [2018]
  Nyckelord :media; hedersvåld; hedersmord; Pela; Fadime;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår ifrån en innehållsanalys där syftet med studien är att undersöka medias framställning av fallen Pela och Fadime. Pela utsattes för hedersmord i slutet av år 1999 av sin pappa och sina farbröder. Fadime blev mördad av sin pappa år 2002. Detta är två mord som förekommit under hederns namn. LÄS MER

 5. 5. Give us this day our daily bread : The moral order of Pentecostal peasants in South Brazil

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Leonardo Marcondes Alves; [2018]
  Nyckelord :peasantry; Peasant Pentecostalism; peasantness; moral order; moral economy; multiple livelihood strategies; economic anthropology; anthropology of religion; Brazil; campesinato; pentecostalismo camponês; campesinidade; ordem moral; economia moral; múltiplas estratégias de subsistência; antropologia econômica; antropologia da religião; Brasil;

  Sammanfattning : This ethnography aims to identify the role of the Pentecostal beliefs that peasants in South Brazil use in justifying their life situations. Anthropological data were collected in the Sertão region of Jaguariaíva, in the Brazilian State of Paraná. LÄS MER