Sökning: "Peter Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Peter Bergman.

 1. 1. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 3. 3. Det perioperativa samtalet-nyexaminerade operationssjuksköterskors uppfattningar

  Magister-uppsats,

  Författare :Peter Bergman; Viktor Johansson; [2014-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; perioperativ; operationssjuksköterskor; uppfattningar; Communciation; perioperative; Theater nurses; perceptions;

  Sammanfattning : The perioperative nurse's primary responsibility is to care for the patient during the operation’s three phases; before, during and after. The communication between colleagues in the surgical department is increasing opportunities for safe care for the patient and a good dialogue with the patient can alleviate the concerns facing the unknown environment such as an operating theater. LÄS MER

 4. 4. Alla kan inte bli akademiker : en kritisk studie av regeringens kunskapssyn och betygspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Peter Bergman; Angelica Åsberg; [2014]
  Nyckelord :Kunskapssyn; betygspolitik;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bakgrunden till vår uppsats grundar sig på frågan vem skolan egentligen är till för. Vi tog sedan vår utgångspunkt i en föreläsning av Sir Ken Robinson "Changing Education Paradigms". För att smalna av vårt forskningsområde valde vi att inrikta oss mot betyg och dess konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa? : En kvalitativ studie med syfte att undersöka familjehemsföräldrars erfarenheter av biologiska föräldrars hemtagningsbegäran av det placerade barnet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Peter Bergman; [2014]
  Nyckelord :Fostercare; childs best interest; Familjehemsvård; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ett antal familjehemsföräldrars erfarenheter av att befinna sig i en juridisk process, där det placerade barnets biologiska förälder gjort en hemtagningsbegäran och yrkat på att vården enligt LVU skall upphöra. Mer specifikt avser studien att beskriva hur familjehemsföräldrarna upplever den juridiska processen avseende de placerade barnens känslomässiga, beteendemässiga och sociala utveckling, sin egen relation med barnen, kontakten med barnens biologiska föräldrar samt kontakten med barnets omgivande professionella nätverk. LÄS MER