Sökning: "Peter Hillström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Hillström.

 1. 1. Förutsebarhet i skatterättsliga internprissättningsfrågor. Särskilt med anledning av så kallade kompensationsinvändningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Hillström; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om internprissättning i allmänhet och så kallade kompensationsinvändningar i synnerhet. Begreppet kompensationsinvändning har kommit att bli ett rättsligt begrepp i skatteprocesser som rör internprissättningsmål. LÄS MER

 2. 2. Behovet av formell ekonomistyrning hos mikroföretag i tillväxt : En flerfallsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Hillström; Peter Larsson; [2016]
  Nyckelord :Micro-enterprise; small enterprise; small businesses; medium-sized enterprise; SME; management control; formal control; control systems; formal management control; performance management; strategy; organizational development; strategic business development; growth; growth phases.; Mikroföretag; småföretag; mindre företag; medelstora företag; ekonomistyrning; styrmedel; styrsystem; formell ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; strategi; organisationsutveckling; strategisk affärsutveckling; tillväxt; tillväxtfas.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikro- och småföretag har fått en allt större betydelse för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 22.6 % av Sveriges företag klassificeras som mikroföretag och denna storleksklass har svårt att växa vidare. LÄS MER

 3. 3. Motivation och belöningssystem : Veckopendlare inom den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Hillström; Olle Johansson; Peter Larsson; [2015]
  Nyckelord :Veckopendling; motivation; belöningssystem;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Motivation och belöningssystem – Veckopendlare inom den svenska byggbranschen Författare: Robin Hillström, Olle Johansson, Peter Larsson Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning Examinator: Karin Jonnergård Handledare: Anders Jerreling Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö   Bakgrund och problem: Antalet långvariga veckopendlare har mer än fördubblats mellan åren 1975 och 2005, deras beteende att veckopendla kan påverkas av flertalet faktorer och behöver kompenseras finansiellt eller av en inre belöning. Belöningssystem är ett styrverktyg och har ökat i betydelse och det råder motstridigheter kring belöningssystemets olika funktioner. LÄS MER