Sökning: "Physical Geography and Ecosystem Analysis"

Visar resultat 16 - 20 av 164 uppsatser innehållade orden Physical Geography and Ecosystem Analysis.

 1. 16. Koldioxidflöde från mark i sydskånsk lövskog, en jämförelsestudie med avseende på dikeskvalitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexander Nordström; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; CO2-flux; deciduous forest; soil respiration; forest drainage; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Att dika skogar till förmån för bland annat bättre tillväxt kan påverka och förändra faktorer som marktemperatur och markfuktighet vilka är de viktigaste faktorerna för markrespirationen och flödet av koldioxid till atmosfären. Markrespirationen svarar för huvuddelen av koldioxidflödet till atmosfären från ett markbundet ekosystem. LÄS MER

 2. 17. Assessing edge pixel classification and growing stock volume estimation in forest stands using a machine learning algorithm and Sentinel-2 data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Enzo Zerega; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Random Forest; remote sensing; accuracy assessment; land cover classification; training stage; multi-temporal; edge areas; Earth and Environmental Sciences; Science General;

  Sammanfattning : Sustainable forest management requires accurate and up-to-date baseline data regarding forest structural parameters and the definition of forest stand units. A crucial component in stand characterization is the identification of tree species and to correctly define the stand boundaries. LÄS MER

 3. 18. The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Corey Nicholas Ragosnig; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Human Geography; Remote Sensing; Road Extraction; Food Security; Open-Access Data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. LÄS MER

 4. 19. Constructing and developing an integrated smart spatial database for Malmö Municipality : case study : Västra innerstaden in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sayed Hassan Alavi; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; GIS section of street and park department of Malmö Municipality; consistency; integration; iTRIMAN; traffic database; smart database; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : GIS Section of Street and Park department of Malmö Municipality continuously receives new spatial data from different contractors that need to be saved to the GIS section traffic database. Due to spatial relationships and daily updates of traffic database, it is evident that the traffic database requires more consistency and integration in an automatic way. LÄS MER

 5. 20. Vulnerable ecosystem services : climate change impacts on sand dominated ecosystems in Skåne, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Anna Mayner Singh; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; climate change; vulnerability assessment; ecosystem services; Sweden; Skåne; Natura 2000; the County Administrative Board; climate change adaptation; sand; nature conservation; sensitivity; adaptive capacity; workshop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The two Natura-2000 areas of Ravlunda and Revingehed of Skåne, southern Sweden, have been subject to a climate change vulnerability assessment in this study, which tested an assessment method for relevance for work within the County Administrative Board of Skåne. The analysis was done with focus on ecosystem services found at the sand dominated habitats of the two areas. LÄS MER