Sökning: "Pontus Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Pontus Wallin.

 1. 1. Estimation of cross-border flow in electricity markets using a Markovian-Tobit approach

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Pontus Wallin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In an electricity price forecast model the influence from connected external electricity markets affects the supply. In order to predict electricity prices in a supply and demand model one can increase the accuracy by predicting the import or export from the connected markets if the connected market models are not price optimized towards each other. LÄS MER

 2. 2. Användning av Evolutionära algoritmer för att upptäcka balansproblem i strategispel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Wallin; [2015]
  Nyckelord :Evolutionära algoritmer; spelbalans; samevolution; speltestning;

  Sammanfattning : Spelbalans är ett viktigt koncept inom spelutveckling, generellt sett så anses datorspel där det finns många olika strategier för att vinna, och där alla är effektiva, vara bättre än spel där det bara finns några få effektiva strategier. För att uppnå bra spelbalans krävs ofta att mycket tid med att testa spelet med speltestare för att hitta strategier som kan förstöra denna balans. LÄS MER

 3. 3. Vart bör Kiribati, Tuvalu och Marshallöarnas befolkningar ta vägen? : En normativ analys inom ämnet för klimatförändringarnas utmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Wallin; [2015]
  Nyckelord :klimatförändring; stigande havsvattennivåer; Kiribati; Tuvalu; Marshallöarna; klimatflyktingar; normativ metod; Edward A. Page;

  Sammanfattning : The effects of anthropogenic climate change are becoming more and more visible as being highlighted by scientists, politicians and media. The causes of droughts, floods, melting ice caps and rising sea levels can all partially be traced back to human activities. LÄS MER

 4. 4. Whose and what justice? : A content analysis of the United Nations' Post-2015 Development Agenda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Pontus Wallin; [2015]
  Nyckelord :Post-2015; MDGs; social justice; distributive; retributive; transformative; justice;

  Sammanfattning : As the timeframe of the United Nations’ Millennium Development Goals (MDGs) is running out this year, the Post-2015 Development Agenda soon arrive at its final negotiations. Criticisms of the MDGs have primarily concerned the inaccurate implementation of social justice to the most vulnerable and poor, and the limited understanding of the underlying interconnectedness of the goals. LÄS MER

 5. 5. Elproduktion för vindkraftpark

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Cecilia Bengtsson; Pontus Wallin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER