Sökning: "Project Teams Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Project Teams Learning.

 1. 1. Medarbetares syn på införande av kulturaktiviteter inom äldrevården: Ett internt förändringsprojekt. : En kvalitativ studie kring implementering av vardagsnära och individanpassade kulturaktiviteter inom den kommunala äldrevården.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lasse Magnell; [2021]
  Nyckelord :Change projects; motivation; facilitators; resistance; obstacles; Förändringsprojekt; motivation; kultur; drivkrafter; motstånd;

  Sammanfattning : Positiva hälsoeffekter kopplade till kultur har lett till allt fler initiativ på temat kultur och hälsa inom inte minst vård- och omsorgssektorn. Syftet med föreliggande kvalitativa studie har varit att rikta fokus mot själva arbetet i sig med att implementera kulturaktiviteter inom en vård- och omsorgsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. ONBOARDING XMOOC PROJECT TEAMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristin Erika Hull; [2020-11-17]
  Nyckelord :MOOC; instructor; onboard; ADDIE; 70-20-10; constructive alignment; TPACK;

  Sammanfattning : Purpose: The goal was to design and test a best-practice Onboarding approach, informed byliterature and an instructor survey, to address challenges in executing MOOC projects,and to improve the Onboarding experience for MOOC instructors and project teams.Theory: The author compiled challenges and best practices into the ADDIE framework asinspiration for selecting critical learning objectives for an Onboarding curriculum,employing the 70-20-10 model (McCall, Lombardo, Lombardo, & Morrison, 1988). LÄS MER

 3. 3. Project-based Multi-tenant Container Registry For Hopsworks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pradyumna Krishna Kashyap; [2020]
  Nyckelord :Cloud; Big Data; Hopsworks; Data Science; On-premise; Multitenancy; Container; Registry; Kubernetes.;

  Sammanfattning : There has been a substantial growth in the usage of data in the past decade, cloud technologies and big data platforms have gained popularity as they help in processing such data on a large scale. Hopsworks is such a managed plat- form for scale out data science. LÄS MER

 4. 4. Innovation i teambaserad projektform: var och hur innovation uppstår : En uppsats med Scrum som studieobjekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isak Gordon; Marcus Björsson; [2020]
  Nyckelord :Scrum; innovation; teambaserad arbetsform; projektledning; innovationsgrad;

  Sammanfattning : To achieve innovative performance in team-based working environments there are several factors which determine how well a team operate. It is crucial for business leaders to identify the clues of the innovation process in order to exploit the potential of creative solutions in IT-based product development. LÄS MER

 5. 5. Simulation and control toolkit for small satellite projects

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Adam Śmiałek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spacecraft project management calls for division of project lifetime into phases, with specific goals to be fulfilled at the end of each phase. During first few phases a Preliminary Design Review (PDR) has to be conducted, after which top-level hardware design is not to be changed. LÄS MER