Sökning: "Quadriceps"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Quadriceps.

 1. 1. Simulation Of Lower Extremity Muscle Activation During Obstacle Clearance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ganesh Balaji Radhakrishnan; [2019]
  Nyckelord :lower limb; muscle activation; exoskeleton; kinematics;

  Sammanfattning : Exoskeletons can be helpful to patients who suffer from muscular dysfunctions. Recent studies focus on exoskeletons which can perform complex human movements. Further analysis is needed in the area of unusual movements like obstacle clearance to design an assistive device which can deliver effective aid to the intended patients in need. LÄS MER

 2. 2. Muskulär profilering av underkroppen hos manliga amatörklättrare. : En undersökning av styrka och power i nedre extremiteter hos klättrare på avancerad och moderat nivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Eva Hägglund; Filip Nyman; [2018]
  Nyckelord :Rock climbing; H Q-ratio; Isokinetic strength test; Squat jump; Counter movement jump; Klättring; H Q-kvot; Isokinetiskt styrketest; Squat jump; Counter movement jump;

  Sammanfattning : Klättring som utförs på överhängande ytor blir allt vanligare och kräver mer avancerad användning av underkroppen. Då tidigare forskning i synnerhet undersökt överkroppsstyrka saknas en muskulär profilering av underkroppen hos klättrare vilket således var syftet med denna studie. LÄS MER

 3. 3. Excentrisk träning av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur vid patellar tendinopati : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ann-Christin Brattsell; [2018]
  Nyckelord :patellar tendinopathy; core; hipstrenght; Patellar tendinopati; bålstabilitet; höftstyrka;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av quadriceps i en ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur under 12 veckor vid patellar tendinopti med avseende på a) smärta, b) skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopptest samt c) vävnadsförändringar i patellarsenan. Metod: Studien var en pilotstudie utan kontrollgrupp. LÄS MER

 4. 4. Muskelaktiveringsmönster i quadriceps i relation till dynamisk valgus vid ett drop-landingtest. : – En studie gjord på kvinnliga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Lilja Öhman; [2018]
  Nyckelord :ACL injury; EMG; soccer; dynamic valgus; Korsbandsskada; ACL; EMG; fotboll; dynamisk valgus;

  Sammanfattning : Både biomekaniska och neuromuskulära faktorer hos kvinnliga fotbollsspelare har visat sig påverka risken att drabbas av främre korsbandsskador. Obalanserad muskelaktivering kring knäleden har visat sig påverka ledstabiliteten. LÄS MER

 5. 5. Lower Limb Muscle Synergy During Daily Life Activities : A Way to Convey Intended Motions To a Robotic Assistive Device.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Teresa Colangelo; [2018]
  Nyckelord :muscle synergy; lower limb; knee; exoskeleton; EMG;

  Sammanfattning : Powered exoskeletons can assist patients suffering from motor dysfunctions. Recent researches are focused on how to improve the communication system between patient and device. Further research is needed in order to design an EMG based robotic assistive device able to convey intended motions to the patient. LÄS MER