Sökning: "RR 15"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden RR 15.

 1. 1. Covid-19 - kortikosteroidbehandling vid svår sjukdom : En jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nicolas Woin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; corticosteroids; glucocorticoids; dexamethasone; methylprednisolone; hydrocortisone; ARDS; CARDS; meta-analysis; Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; glukokortikoider; dexametason; metylprednisolon; hydrokortison; ARDS; CARDS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sjukdomen Covid-19s uppdykande i början av 2020 har forskning pågått för att karaktärisera sjukdomen ur alla tänkbara vinklar för att på kortast möjliga tid bereda väg för ett fungerande botemedel. Effektiva läkemedel som kan minska risken för allvarligt sjuka patienter att avlida i sjukdomen behövs; många preparat har föreslagits och testats och i Sverige har hittills två läkemedel godkänts för Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Mouse Whisker Movement Synchronicity

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Elisabeth de Voogel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In active sensing, sensory organs are actively controlled by the motor system to optimize stimuli acquisition. Coupling behaviour of animal models with electrophysiological signals could give us important insights in the workings of this active sensing in health and disease. In this work, a contribution is made towards this aim. LÄS MER

 3. 3. Harmoniserad intäktsredovisning för detaljhandeln -En studie av fem handelshus: ICA, COOP, Axfood, Tesco och Siba

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Giorgina Holm Pileborg; Joel Erixon; [2013-08-20]
  Nyckelord :Intäkter; IAS 18; Harmonisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De två globala normsättarna IFRS och FASB arbetar hårt för att ta fram en förstaglobal standard om intäktsredovisning. Eftersom IFRS är principbaserad och enprincipbaserad redovisning lättare kan öka jämförbarheten är det IFRS som har fått ett störregenomslag på den internationella redovisningen. LÄS MER

 4. 4. Effekt och säkerhet av venlafaxin jämfört med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) för behandling av unipolär depression hos vuxna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maria Rydberg; [2013]
  Nyckelord :farmaci; farmakologi; unipolär depression; venlafaxin; SNRI;

  Sammanfattning : Fler än 350 miljoner människor i världen hade en depression 2012 och sjukdomen tillhör tillsammans med hjärt-kärlsjukdom de mest kostsamma sjukdomarna i västvärlden. 2007 behandlades över 700 000 personer i Sverige med antidepressiva läkemedel till en kostnad av 990 miljoner kronor. LÄS MER

 5. 5. Internt upparbetade elitfotbollsspelare -En tillgång eller kostnad?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Andersson; Mattias Jonsson; [2012-09-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: De senaste decennierna har andelenkunskapsföretag ökat i samhället. Det är personalstyrkan som, via sinakunskaper och färdigheter, är en grundförutsättning för att företaget ska kunnagenerera intäkter, vilket också är fallet för fotbollsklubbar. LÄS MER