Sökning: "Rekreationsbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Rekreationsbruk.

 1. 1. Legalisering av cannabis för rekreationsbruk – En ekonomisk översiktsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Katz; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; Cannabis; Rekreationsbruk; Kriminalitet; Skatteintäkter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur ekonomin påverkas av legalisering av cannabis för rekreationsbruk. Ekonomin är en mycket intressant och meningsfull aspekt av legaliseringen där resultat inom olika områden används för att utvärdera eftereffekter och finna positiva och negativa trender för att se om resultaten är önskvärda eller inte. LÄS MER

 2. 2. Effekter på drogbruk och kriminalitet av en liberaliserad lagstiftning avseende cannabis: En Litteraturstudie

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Patrik Hansson; [2015]
  Nyckelord :Cannabis; kriminalitet; narkotika; droger; liberalisering; legalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Liberaliseringen av cannabis sker för tillfället på olika områden i världen och är ett väldebatterat ämne. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka potentiella effekter liberaliseringen av cannabis kan ha för bruk av cannabis, bruk av tyngre droger samt kriminalitet. LÄS MER