Sökning: "Legalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Legalisering.

 1. 1. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER

 2. 2. Attityder och uppfattningar till dödshjälp hos patienter i palliativt skede : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Arvid Ayata; Gustav Söderkvist; [2020]
  Nyckelord :Attityd; Eutanasi; Palliativ vård; Patient; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Dödshjälp innebär att en läkare administrerar en dödlig dos läkemedel med avsikt att patientens liv avslutas. Dödshjälp är idag olagligt i Sverige och större delen av världen men i takt med att dödshjälp i olika former legaliserats i länder som Belgien, Nederländerna, Canada och USA pågår debatten om legalisering i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL EUTANASI/ASSISTERAT SJÄLVMORD I LÄNDER UTAN LEGALISERING - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katarina Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det finns en stor kunskapslucka om sjuksköterskors attityder till dödshjälp, dels i den pågående debatten om en legalisering i flertalet länder, dels i den empiriska forskningen. Detta trots att det är sjuksköterskorna som möter och vårdar patienter i livets slutskede. Syfte. LÄS MER

 5. 5. Legalisering av cannabis för rekreationsbruk – En ekonomisk översiktsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Katz; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; Cannabis; Rekreationsbruk; Kriminalitet; Skatteintäkter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur ekonomin påverkas av legalisering av cannabis för rekreationsbruk. Ekonomin är en mycket intressant och meningsfull aspekt av legaliseringen där resultat inom olika områden används för att utvärdera eftereffekter och finna positiva och negativa trender för att se om resultaten är önskvärda eller inte. LÄS MER