Sökning: "Rental models"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Rental models.

 1. 1. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Moa Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Sammanfattning : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER

 3. 3. Effektiv avtalshantering i kommunal verksamhet : En fallstudie i hur digitalisering kan förenkla en avtalsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digitising; eliminate waste; improvement; improvement program; municipality; organisational change; processes; digitalisering; eliminera slöseri; förbättring; förbättringsprogram; kommun; organisationsförändring; processer;

  Sammanfattning : Det offentliga Sverige digitaliseras i en snabb takt och om fördelarna med den tekniska utvecklingen ska kunna tas tillvara krävs det tillgång till ett antal grundläggande funktioner. En viktig grundfunktion är möjligheten att på ett säkert sätt kunna identifiera användare av e-tjänster och att kunna kontrollera att elektroniskt underskrivna handlingar är äkta. LÄS MER

 4. 4. To rent or not to rent? Investigating consumers’ willingness to rent casual wear by analysing its drivers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :My Fridén; Hannah Schroth; [2018-07-03]
  Nyckelord :Access economy; Willingness to rent; Sustainable business models; Rental; Apparel; Casual wear;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER