Sökning: "Required Human Activity"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Required Human Activity.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan fysisk aktivitet och sömn hos hundägare samt nattvila hos hund : effekter av ett gemensamt träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences; SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Moa Blomstedt; Emma Flyman; [2023]
  Nyckelord :aktivitetsmätare; fysisk aktivitet; hund; hundägare; samsovning; sömn; träningsprogram; vila;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är viktigt för att hund och hundägare ska må bra. Flera studier gjorda på människa och hund visar att en god fysisk aktivitet ger flera hälsofördelar. Inom humanstudier påvisas även att fysisk aktivitet ger en bättre sömn som även är en viktig del för måendet. LÄS MER

 3. 3. Effects of phosphorylation on the ADP-ribosylation activity of PARP16

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Virginia Martín Cristóbal; [2023]
  Nyckelord :ADP-ribosylation; Kinases; PARP16; Phosphorylation; UPR biochemistry; Biochemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : PARP16/ARTD15 is an intracellular mono-ADP-ribosyltransferase that catalyzes auto- and heteromodification by transfer of a single ADP-ribose moiety. It belongs to the ADP-ribosyltransferase (ART) superfamily. LÄS MER

 4. 4. Stroke och ätsvårigheter : psykosociala aspekter av måltidssituationen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Berger; Teresa Ekström; [2023]
  Nyckelord :Eating difficulties; Mealtime; Psychosocial aspects; Stroke; Måltiden; Psykosociala aspekter; Stroke; Ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Till följd av stroke kan förändringar samt förlust av kroppsliga funktioner uppstå. Förändringar kan på olika sätt påverka personens förmåga att äta och upplevelse av måltiden. Måltiden utgör en integrerad del av det sociala livet och är förknippad med kultur, livsstil, samhörighet och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Förorenad mark till följd av byggnadsbränder - Spridning av PAH i jorden efter byggnadsbrand i Alnarp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Maria Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :residential fire; contaminated soil; soil samples; Polycyclic aromatic hydrocarbons; petrogenic combustion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pollutant emissions to the environment caused by human activity is a worldwide problem. This can occur due to residential fires which are often connected to loss of human lifes and belongings, as well as environmental damage. Residential fires canlead to emissions of pollutants that can be released to the air, water and soil. LÄS MER