Sökning: "Retrieval Induced Forgetting"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Retrieval Induced Forgetting.

 1. 1. Pupillstorlekens förändring vid hanterandet av minnesinterferens som leder till Retrieval Induced Forgetting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frida Tarras-Wahlberg; Louise Bohlin; [2017]
  Nyckelord :Retrieval Induced Forgetting; Inhibitory-control account; Task evoked pupillary responses; Competitive retrieval.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes fenomenet Retrieval Induced Forgetting (RIF) (Anderson, Bjork & Bjork, 1994) och dess relation till TEPR (task evoked pupillary responses) (Beatty, 1982). Tidigare studier har konstaterat ett samband mellan ökad pupillstorlek och kognitiv belastning såsom minnesinkodning och framplockning (Beatty & Kahneman, 1966). LÄS MER

 2. 2. Kan minnesframplockning underlättas med hjälp av visouspatiala ledtrådar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michelle Holm; Cecilia Nyman; [2016]
  Nyckelord :depression Retrieval-induced forgetting; interferens; inhibition; episodiskt långtidsminne; Framplockningsinducerad glömska; episodic long term memory; interference; depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. LÄS MER

 3. 3. Inhibitionsmekanismens roll i Retrieval-Induced Forgetting Påverkan av kognitiv utmattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Appelfeldt; Elmedina Bahtiri; [2014]
  Nyckelord :retrieval-induced forgetting; long time memory; Resource depletion; digit stroop; inhibition; långtidsminne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Retrieval-induced forgetting (RIF) refers to a memory phenomena where retrieval of a memory in some cases can deteriorate and affect the accessibility of related memories. A prominent explanation is presented in the inhibitory theory where active inhibition is considered to cause RIF by facilitating retrieval of a target memory among competing memories in selective memory retrieval. LÄS MER

 4. 4. Minnesinterferens: Relationen mellan mönsterseparation och inhibitorisk kontroll vid bipolär sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Kogler Ekelund; [2014]
  Nyckelord :bipolar disorder; dentate gyrus; neurogenesis; retrieval-induced forgetting; retrieval; interference; pattern separation; inhibition; CANTAB; interferens; mönsterseparation; framplockning; neurogenes; gyrus dentatus; bipolär sjukdom; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Pattern separation is a neural mechanism for creating distinct, non-overlapping, memory traces for similar inputs. Despite this, memories may overlap, and this often produces interference during retrieval of a particular target memory. LÄS MER

 5. 5. The diagnostic value of cues in memory recall within retrieval-induced forgetting

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ena Ibrahimagic; [2014]
  Nyckelord :RIF-effect; diagnostic value of cues; unique cues; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study investigated if the diagnostic value of cues could reduce the need for inhibition operating within the retrieval-practice paradigm, which is part of the retrieval-induced forgetting (RIF). The results of 32 participants (female: 20, age: M = 24.97 years, range: 20 – 32 years) were reported. LÄS MER