Sökning: "Rose Marie"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Rose Marie.

 1. 1. En annan syn på livet : Äldres upplevelse av att leva med grav synnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rose-Marie Demker; Ida Sterki Evergren; [2018]
  Nyckelord :Elderly; experience; personcentered care; vision loss; Personcentrerad vård; synnedsättning; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Att som äldre drabbas av grav synnedsättning påverkar livet på olika sätt och för ögonsjuksköterskan blir det viktigt att förstå dessa patienters upplevelser. Syftet var att undersöka äldres upplevelser av att drabba av åldersrelaterade ögonsjukdomar som ger en kraftigt nedsatt syn. LÄS MER

 2. 2. Samma profession, olika verksamheter och rutiner : Hantering av oro kring barn i föräldrakooperativ och kommunal förskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rose-Marie Paulsson; [2018]
  Nyckelord :Keywords: preschool teachers; maltreated children; social services; parent cooperatives; mandatory reporting Nyckelord: förskollärare; barn som far illa; socialtjänst; föräldrakooperativ; orosanmälan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and increase the understanding of how various factors have an effect on preschool teachers’ assessments to report maltreated children to the social services and to study their routines and guidelines. Interviews with four managers for preschools form the basis of this study, including their written guidelines. LÄS MER

 3. 3. Ge hopp ge liv i palliativ vård : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Carlson; Rose-Marie Hästbacka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att införa programmering i matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anneli Melander; Rose-Marie Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :programmering; digitalisering; gymnasiet; matematik; digital kompetens; IT-plan; fenomenografisk ansats;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om matematiklärarna på gymnasiet, samt skolan, är förberedda för att använda programmering i undervisningen. Vi har intervjuat lärare och rektor på en medelstor skola i Skåne, i avsikt att få reda på vilka åsikter och uppfattningar de har om den kommande förändringen i styrdokumenten samt hur detta planeras att genomföras. LÄS MER

 5. 5. Skatta och lindra smärta hos äldre personer i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Eklund; Maria Wilén; [2018]
  Nyckelord :äldre personer; sjuksköterska; smärta; livets slutskede; hemsjukvård;

  Sammanfattning : För att den äldre personen i livets slutskede ska kunna få en god smärtlindring är det viktigt att smärtan uppmärksammas och skattas. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor står många gånger den äldre personen närmast och deras kompetens är avgörande för om smärta uppmärksammas. LÄS MER