Sökning: "Sabina Ekberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sabina Ekberg.

 1. 1. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 2. 2. "Is, lite ondska och kärlekshandlingar" : -En receptionsstudie utifrån filmen Frost

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Hedenström; Sabina Ekberg; [2017]
  Nyckelord :Identifikation; lärande; media medier; media literacy; multimedial; meningsskapande; reception.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska hur barn beskriver sin tolkning av filmen Frost, i egenskap av en multimedial text, samt hur barnen ser på filmen utifrån lärandebegreppet. Filmen ses som multimedial då den bland annat kommunicerar med visuella, auditiva, och språkliga intryck. LÄS MER

 3. 3. "Plötsligt hör de skott utanför sitt klassrum" : En studie om skolpersonals beskrivning om sin och skolans beredskap att stå i stormens öga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Hedenström; Sabina Ekberg; [2016]
  Nyckelord :Skola; krisplan; hot; våld; beredskap; krisövning; riskbedömning; arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur skolpersonal upplevde sin arbetsplats beredskap att hantera krissituationer som innefattar hot och våld. Studien undersökte även hur väl förankrad skolans krisplan är bland de anställda. LÄS MER