Sökning: "Skådespelarmetod"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Skådespelarmetod.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Scenisk vitalitet. En relationell ingång i skådespelarkonsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Svensson; [2019-06-07]
  Nyckelord :Teater; Scenkonst; Skådespeleri; Skådespelarmetod; Skådespelarkonst; Vitalitet; Relation; Relationell; Gestaltterapi; Medveten närvaro; Sårbarhet; Kontakt; Samspel;

  Sammanfattning : I mitt masterprojekt har jag undersökt hur jag som skådespelare med olika strategier aktivt kansträva efter en bärande livskraft i mitt sceniska arbete, en scenisk vitalitet. Med en stark betoningpå det relationella i skådespelarkonsten utgår jag från element såsom medveten närvaro, sårbarhet och emotionellt risktagande. LÄS MER

 3. 3. När-varande : En närvarande undersökning av "The Second Circle"

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Frida Liljevall; [2019]
  Nyckelord :skådespelarmetod; närvaro; motstånd; rehabilitering; skådespeleri; självreflektion;

  Sammanfattning : En självreflekterande undersökning kring hur man kan hitta tillbaka till sig själv och sitt konstnärsskap efter en lång sjukdomsperiod. En inre resa om hur jag gick från ett tillstånd av frånvaro till en medveten närvaro med hjälp av nya perspektiv, återfunnen lust, självmedkänsla och genom de insikter och verktyg som jag förskansat mig under mitt år på magisterrpogrammet Svarta Speglar - konstnärlig praktisk självreflektion. LÄS MER

 4. 4. Kreativ lust - Ett försök att hitta metoder för att skapa lust i det konstnärliga arbetet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jennie Rydén; [2016-06-15]
  Nyckelord :Kreativ lust; Skådespeleri; Kreativitet; Konstnärlig scenisk praktik; Skådespelarmetod; Teater; Scenkonst; Sceniskt arbete;

  Sammanfattning : I mitt masterarbete ställer jag mig frågan om jag kan skapa en metod för att gynna den kreativa lusten. Jag som scenkonstnär förutsätts vara kreativ. Lust är en av mina starkaste drivkrafter och beskrivs inom kreativitetsforskningen som en aspekt av kreativitet. LÄS MER

 5. 5. Självarkeologi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tove Wiréen; [2014-07-18]
  Nyckelord :acting; artistic choice; gap; scepticism; decency; choice of action; power analysis; feminism; interdisciplinary studies;

  Sammanfattning : Under mina år i skådespelaryrket har jag utvecklat ett allt starkare intresse för dramat mellan raderna i ett teatermanus. Jag vill få syn på hur och vad jag gör när jag arbetar och samarbetar. LÄS MER