Sökning: "Skiftesverk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Skiftesverk.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Fritidshus 2.0

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Frida Törnkvist; Maria Metzler Sædén; [2019]
  Nyckelord :Holiday home; leisure; leisure area; log house; post and plank; sustainable.; Fritidshus; fritid; fritidsområde; timmerhus; skiftesverk; hållbart.;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete gjort inom byggnadsingenjörsutbildningen, inriktning arkitektur, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Att ha ett alternativt boende, en sommarstuga, ett fritidshus har varit en del av den svenska kulturen under lång tid. LÄS MER

 3. 3. Skiftesverk med ”skift” av timmer. En utvärderande hantverksprocess av ett spannmålsmagasin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristoffer Johansson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Post and plank; reconstruction; Löfvenskiöld; Charles Emil; handcraft; woodwork; granary; illustrated works; skiftesverk; rekonstruktion; planschverk; lantbruk; magasin;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2017.... LÄS MER

 4. 4. Material och uppbyggnad vid renovering av reveterade skiftesverk : En analys ur fuktsynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Frida Klang; [2016]
  Nyckelord :Revetering; skiftesverk; kalkputs; KC-puts; tilläggsisolering; fuktrisk; fuktbuffring; WUFI; känslighetsanalys; trästomme; renovering.;

  Sammanfattning : Boule houses are a type of timber construction. The houses have been used since the middle ages in Sweden and some of them still remain today. A rendered boule house wall is open for diffusion and able to buffer moisture. Rendered boule houses are a cultural heritage. LÄS MER

 5. 5. SKIFTESVERK 2.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Wikström; [2014]
  Nyckelord :Skiftesverk; byggteknik; Öland;

  Sammanfattning : Skiftesverk 2.0 undersöker i vilken utsträckning en kontexts befintliga och historiska material, tekniker, former och strukturer kan användas i gestaltandet av ny bebyggelse. Detta för att hitta ett sätt att skapa ett mervärde i kontemporär arkitektur genom starkare kopplingar till en historisk kontext. LÄS MER