Sökning: "Sonia Tibblin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sonia Tibblin.

 1. 1. Är planering marknadsföring? : En studie om marknadsföring och stadsbyggnadsideal i Malmö

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ottilia Ljung; Sonia Tibblin; [2022]
  Nyckelord :Fysisk planering; Marknadsföring; Malmö; Planering; Platsmarknadsföring; Stadsbyggnadsideal; Urbanmorfologi.;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är en strategi som fått allt större plats i kommuners arbete. Uppsatsen syftar till att undersöka platsmarknadsföring som planeringsstrategi och förstå vad platsmarknadsföring bidrar till. LÄS MER

 2. 2. Mätbarhet i planering : en studie av social konsekvensanalys och dess inverkan på planeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sonia Tibblin; Anni Wagenius; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; mätbarhet; planeringsprocess; planeringsunderlag; social hållbarhet; social konsekvensanalys SKA ; sociala värden;

  Sammanfattning : Hållbarhetsaspekten och framför allt den sociala dimensionen har börjat uppmärksammas mer i planeringen. Analysverktyg och modeller såsom social konsekvensanalys (SKA) har under senare tid blivit vanligare för att hantera de sociala värdena i planarbetet. LÄS MER