Sökning: "Speciallärares yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Speciallärares yrkesroll.

 1. 1. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt arbete med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsva?righeter på en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Walemo; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; extra anpassningar; inkluderande undervisning; läs- och skrivsvårigheter; uppföljning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Walemo, Anna (2019). Systematiskt arbete med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter på en gymnasieskola. Systematic work with additional adjustments for students in reading and writing difficulties at an upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Speciallärare i teori och praktik : En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Virginia Mari; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; speciallärarutbildning; professionsteori; intervju; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. LÄS MER

 4. 4. Det kommunikativa lapptäcket som verk och värk : En studie om speciallärares upplevelse av sitt yrke med fokus på elevers språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Stenbäck; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; kommunikation; lärande; pedagogisk medvetenhet; pedagogiska möten; relationellt perspektiv; relationell specialpedagogik; speciallärare inriktning språk-; skriv- och läsutveckling; specialpedagogik och tid.;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera kvalitativa aspekter viktiga för yrket. I bakgrunden beskrivs relationellt perspektiv samt språkliga dimensioner. LÄS MER

 5. 5. Om speciallärarrollen inom matematikutveckling - med fokus på undervisa, utreda och utveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Wåhlander; Jessica Feinberg; [2019]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; Intensivundervisning; lärmiljö; utveckla; utreda;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Feinberg, Jessica och Wåhlander, Annica (2019). Om speciallärarollen inom matematikutveckling – med fokus på undervisa, utreda och utveckla. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER